Asphalt

Vi bygger for fremtiden

Previous.png
Next.png

I 60 år har Ottar Augdal AS levert anleggstjenester til offentlige og private kunder i Trondheimsregionen. I samarbeid med utbyggere, utvikler den tradisjonsrike maskinentreprenøren flotte boligområder for alt fra studenter og småbarnsfamilier til pensjonister.

ANNONSØRINNHOLD FRA

Font, Text

Som et lokalt selskap med nedarvede tradisjoner som strekker seg helt tilbake til 1961, har vi i Ottar Augdal AS tatt til oss uvurderlig kunnskap og kompetanse knyttet til vei, vann og avløp, infrastruktur og grunnarbeid.

Med 25 fagsterke ansatte og 12 maskiner, utfører vi arbeid for private og offentlig utbyggere. Dette kan være alt fra skole- og næringsbygg, til boligprosjekter og infrastruktur.

Vi har de siste åra vært involvert i flere spennende prosjekter i trondheimsregionen, blant annet grunnarbeidet for den nye Heimdal VGS. Der gravde vi 20 meter ned i bakken, for å skape plass for nytt skolebygg med garasjekjeller og idrettshallen Kolstad Arena.

2019 var året for å bygge Metrobuss-holdeplasser med tilhørende utbedring av veistrekninger på Moholt og på Heimdal. I tillegg har vi jobbet med boligprosjekter som Heimdalsporten, Strinda Hageby og studenthybler i Nardobakken.

I 2020 har utbyggingen av Hallsteingård blitt iverksatt. Nidelven Utvikling AS har utredet planer og tilrettelagt for utbygging av dette i Sjetnemarka som vil romme hele 950 husstander, samt kommunal barnehage, bydelshus, grønnstruktur, avfallssug og kunstgressbane for å nevne noe. Det er Trondheim kommune som er byggherre for offentlig infrastruktur med veg, vann og avløp.

Vi i Ottar Augdal AS står for utførelsen av den første utbyggingsfasen. Det innebærer blant annet at vi skal bygge den nye Amfeldts vei som strekker seg fra rundkjøringen ved Tiller kirke til oksestasjonen Hallsteingård i Sjetnemarka. Med første lag med asfalt, veglysanlegg og ny gangbru på plass, er vi allerede godt i gang med utbyggingen som vil resultere i et nytt, flott boligområde.

Aerial photography, Road

SPENNENDE PROSJEKT: Ottar Augdal AS er hovedentreprenør for grunnarbeidene og bygging av infrastruktur til Hallsteingård, som er et nytt og spennende prosjekt midt mellom Tiller og Sjetnemarka. Når alt er ferdig vil området romme 950 boliger samt kommunal barnehage, bydelshus, grønnstruktur og kunstgressbane.

Foto: Ronny Danielsen

Mode of transport, Road surface, Infrastructure, Highway, Vehicle, Lane, Asphalt

PÅ RIKTIG VEI: For å unngå anleggstrafikk gjennom eksisterende boligfelt på Tiller og Sjetnemarka, er ny vei noe av det første som må på plass.

Foto: Ronny Danielsen

Geological phenomenon

GOD I GRUNNEN: Ottar Augdal AS er en maskinentreprenør med allsidig kompetanse innen grunn- og terrengarbeider. Rørleggerne Ole Jacob Bellingmo (f.v.) og Svend Ivar Øien Hovin jobber med planering i forbindelse med bygging av en forankringskloss for retningsforandring på ny vannledning som kommer fra Jonsvatnet.

Foto: Ronny Danielsen

Mode of transport, Construction equipment, Motor vehicle

NESTE GENERASJON FAGFOLK: Firmaet har tradisjon for å utdanne stadig nye generasjoner fagfolk. Her er gravemaskinlærling Martin Bøkset i gang med å grave grøften for den nye hovedvannledningen.

Foto: Ronny Danielsen

Blue-collar worker

GODT ARBEIDSMILJØ: Arbeidsleder Kurt Hatlen er også verneombud. Han er veldig fornøyd med det gode arbeidsmiljøet i bedriften.

Foto: Ronny Danielsen

Våre tjenester

Grunn- og terrengarbeider

Vei, vann og avløpsanlegg

Utomhusarbeid

Natursteinsmur og betongarbeid

Mode of transport, Commercial vehicle, trailer truck, Freeway, Road, Asphalt

TILHENGER AV GODT SAMARBEID: Hallsteingård er et omfattende prosjekt, der Ottar Augdal AS samarbeider med en rekke andre aktører. Asfaltleveransene er det Veidekke som står for.

Foto: Ronny Danielsen

Asphalt

GUTTA I RØYKEN: Det går hett for seg når bas Magnus Holte og hans team av dyktige asfaltører er på jobb.

Foto: Ronny Danielsen

Vehicle, Asphalt

IKKE NOE SLINGER I VALSEN: Roger Bollandsås er en stødig kar som vet å håndtere en asfaltvals.

Foto: Ronny Danielsen

Geological phenomenon, Road, Asphalt

GRUNDIG FORARBEID: Sluttresultatet blir sjelden bra hvis forarbeidet er dårlig utført. Asfaltbransjen bidrar med solid planering og komprimering, forsikrer Atle Hovin.

Foto: Ronny Danielsen

Construction equipment, Geological phenomenon, Rubble, Demolition

"LØYPE!": Gravemaskinfører Eirik Rytter fra Ottar Augdal AS og Piotr Rybak fra Eterni jobber med oppføring av skifersteinmur til skiløypa.

Foto: Ronny Danielsen

Wall

"CUTTING EDGE" KOMPETANSE: Med et diamantblad kutter Piotr Rybak store skifersteiner med største presisjon.

Foto: Ronny Danielsen

Noen av våre prosjekter

Heimdalsporten
Nardobakken 2
Metrobuss Jonsvannsveien - Moholt
Sluppen bru - sikringstiltak
Heimdal VGS
Strinda Hageby
HIST-Kalvskinnet
Åsveien skole og ressurssenter
Ladesletta helse- og velferdssenter
Kolstad kirkegård og urnelund
Finalebanen
Berg Studentby

Les mer på våre hjemmesider

Blue-collar worker, Reinforced concrete, Construction

NY GANGBRU: Forskalingssnekker Karol i firmaet Spennarmering AS foran det som skal bli den nye gangbrua opp til Tiller Kirke.

Foto: Ronny Danielsen

SOLID FUNDAMENT: Ryszard (f.v.) og Karol bygger fundamentet for støttemuren til tilkomstvei til den nye gangbrua.

Foto: Ronny Danielsen

Geological phenomenon

SPENNING I HVERDAGEN: Firmaet Tensio AS har ansvar for å skjøte sammen høyspentledningen til boligfeltets nye trafoanlegg. Stig Haugen varmer og krymper kabelskjøtene.

Foto: Ronny Danielsen

VANNTETT KVALITET: Ståle Hagen i firmaet Hadak AS utfører spyling, trykkprøving og kamerakontroll av det nye vann- og avløpssystemet.

Foto: Ronny Danielsen

Ottar Augdal AS

Adresse:
Industriveien 69, 7080 Heimdal

Telefon: 72 59 20 10
E-post:  [email protected]

Ottar Augdal AS

  • Firmaet ble etablert i 1961 av Ottar Augdal.
  • Maskinentreprenør med hovedbase på Heimdal.
  • Utfører anleggstjenester for private og offentlige utbyggere i hele Trondheimsregionen.
  • Prosjektene omfatter alt fra skole- og næringsbygg til boligprosjekter og infrastruktur.
  • Firmaet har i dag rundt 25 medarbeidere, og omsetter for rundt 100 millioner kroner i året.
  • Solid lokal forankring og høy kompetanse.