Strandveiparken måtte i april stenge etter at jordprøver avdekket store mengder forurenset grunn på lekeområdet.

Det ble avdekket i forbindelse med en planlagt oppgradering av parken.

Før formannskapsmøtet tirsdag 23. mai foreslo kommunedirektøren å omprioritere midlene som skulle brukes til oppgradere parken. 10,8 millioner av 12,5 millioner kroner foreslås i stedet brukt til å rydde opp i den forurensede grunnen. Dokumentet ble signert byutviklingsdirektør Bente Næverdal og teknisk sjef Tomas Eidsmo.

Politikerne i formannskapet tok ikke kommunedirektørens innstilling til følge. Samtlige elleve representanter stemte imot forslaget.

De vedtok at de 10,8 millioner kronene som trengs til å rydde opp i den forurensede grunnen skal tas fra disposisjonsfondet. Det betyr at pengene som var satt av til oppgradering av parken, vil gå til nettopp det.

– Blir avstengt i hele sommer

Oppgraderingen av parken var allerede i gang da man avdekket giftstoffene bly og PAH. Den videre oppgraderingen skulle inneholde nye lekeapparat, oppholdsplasser og beplantning, som nå er foreslått utsatt.

«Med bakgrunn i dagens situasjon hvor store deler av Strandveiparken er stengt på grunn av forurenset grunn, anbefaler Kommunedirektøren at midlene som var avsatt til å oppgradere Strandveiparken i stedet brukes til å rydde opp i gammel forurenset grunn. Kommunedirektøren foreslår å skifte ut de forurensede massene i grunnen både i området ved verkstedbygget, og i lekeområdet. Tiltaket med å skifte ut alle forurensede masser og etablere en liten street basketbane er beregnet til å koste 12,5 millioner kroner, som er det samme som tidligere vedtatt ramme for oppgradering og utvikling av Strandveiparken», står det i saksdokumentet.

– Det betyr at nesten hele området blir avstengt og utilgjengelig i hele sommer. Det er veldig synd, for vi vet at mange som bor i nærheten bruker parken litt som sin egen hage. Heldigvis er Lademoparken like ved og den nye Buranbanen aktivitetspark er nå også ferdig oppgradert og klar til bruk, uttaler Eidsmo til kommunens hjemmeside.

Kommunen mistenker at forurensningen stammer fra mekanisk industri og verksted som har vært på området før.

Politiker vil oppgradere som planlagt

Christiane Bauck Larssen (H) har foreslått å oppgradere parken som planlagt på vegne av Høyre og Venstre. De foreslår å bruke midler fra disposisjonsfondet til å rydde opp i den forurensede grunnen.

At oppgraderingen av parken ville gitt området et løft er det liten tvil om.

«Oppgradering av Strandveiparken ville vært et viktig tiltak for et område av kommunen med stor befolkningstetthet og planer om ytterligere fortetting. Oppgradering av parken er også i tråd med vedtatt Plan for friluftsliv og grønne områder», skriver kommunedirektøren i saksfremlegget til formannskapet.

«En videreutvikling av parken ville gitt et bidrag til økt folkehelse ved at flere kan møtes og bruke grønne områder til aktivitet og rekreasjon. I tillegg er kommunen i gang med La’mosatsinga som er et områdeprogram med mål om å bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig. Oppgradering av Strandveiparken ville vært et av de viktige tiltakene for å være med på å løfte bydelen.»