Kommunedirektøren har nå lagt frem forslag til ny forskrift om smitteverntiltak i Trondheim.

Her foreslås det en rekke lempelser i smitteverntiltakene som ble vedtatt forrige onsdag.

Hvis forslaget blir vedtatt kan en rekke virksomheter åpne igjen, at påbudet om hjemmekontor fjernes, at det ikke er skjenkestopp klokken 22 og at NTNU-campusene kan åpne igjen.

Virksomhetene som kan åpne igjen er treningssentre, svømmehaller, spaanlegg, bingohaller og bowlinghaller med mer om dette blir vedtatt.

For treningssentre foreslås det at tometersregelen skal gjelde etter de kan åpne igjen.

Selv om påbud av hjemmekontor foreslås opphevet, er dette likevel fortsatt en anbefaling hvis det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Forslag til ny forskrift skal behandles i formannskapet tirsdag. Det er først der det blir bestemt om det skal lempes på koronareglene.

Slik er smitten nå

I saksfremlegget beskrives det følgende om smittesituasjonen i Trondheim nå:

  • Andelen positive blant de som er testet er synkende og var siste uke på cirka 0,3 prosent.
  • Smittede per 100.000 innbyggere i Trondheim de siste 14 dagene er nå cirka på 20 personer.
  • Det er siste uke ikke påvist nye smittede knyttet til utbruddet ved Smith Stål og Bygger'n.
  • Det er ikke påvist nye smittede knyttet til utbruddet som involverer Singsaker skole siden forrige torsdag.
  • Det er påvist smitte hos personer som har vært eksponert for det sørafrikanske viruset, men det er foreløpig ikke avklart om det er samme variant.
  • De som har testet positivt på koronaviruset de siste dagene har i hovedsak vært relatert til innreise fra utlandet.

Her er forslaget

Formannskapet vedtar å ikke videreføre:

● Stenging av virksomheter

● Påbud om hjemmekontor

● Skjenkestopp fra kl 2200

● Tiltak ved utdannings og opplæringsvirksomheter

● Stans av idrettsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

● Stans av fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

● Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per husstand

Formannskapet vedtar å videreføre:

● Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand

● Bruk av munnbind på kollektivreiser

● Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende

● Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc

● Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter

● Registrering av alle kunder på serveringssteder

Anbefaling:

● Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehagetil 10 personer per husstand

● Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art