Bystyret fattet i fjor et vedtak om å innføre en forbudssone mot avfyring av fyrverkeri omkring museet, men kommunedirektøren ga tilbakemelding om at det ikke var mulig å innføre et slikt forbud før nyttårsfeiringen i 2020.

Nå får bystyret saken på bordet på nytt, etter at forslaget er sendt ut på høring i vår. I tillegg til kunngjøring, ble høringsnotatet sendt ut til tretten instanser, blant annet Norsk fyrverkeriforening, Trøndelag politidistrikt og Riksantikvaren.

Kommunen fikk inn ett høringssvar, fra Norsk fyrverkeriforening. Foreningen mener at begrunnelsen for den foreslåtte forbudssonen i større grad er basert på fordommer og uvitenhet enn den reelle brannfaren som fyrverkeri representerer, går det fram av et saksframlegg til politikerne. Foreningen mener det også mangler en saklig og objektiv risikovurdering av brannfaren fra fyrverkeri slik forskriften forutsetter.

Kommunedirektørens vurdering er at en brann på museumsområdet vil kunne føre til tap av viktig kulturhistorisk materiale, og anser at det faglige grunnlaget for den foreslåtte forskriftsendringen er tilstrekkelig uten ytterligere risikovurderinger. Det pekes blant annet på at museet har cirka 90 eldre bygninger, og at de fleste er oppført i tre.

Saken er allerede behandlet i miljø- og næringskomiteen, og skal til endelig behandling i bystyret neste uke.