Rettssaken mot trondhjemmeren går inn i de siste dagene, og statsadvokat Per Morten Schjetne og medaktor Mette Digermul har onsdag og torsdag sin prosedyre i den alvorlige sedelighetssaken.

Torsdag formiddag forteller Schjetne at de vil legge ned påstand om 17 års fengsel for tiltalte.

Schjetne sier at de har ført bevis for skyld for 45 fornærmede jenter, og dette vil munne ut i en straffpåstand om 17 års fengsel, sier han torsdag formiddag.

Partene ble kjent med denne påstanden onsdag morgen, sier han.

Straffen i denne saken vil forhåpentligvis være avskrekkende for andre som tenker å gjøre det samme, anfører Schjetne.

– Allmennprevensjonen i denne saken er utrolig viktig. Formildende omstendigheter eksisterer ikke i denne saken.

Ikke mildere fordi det skjer på nett

Han viser til at straffeloven ikke skiller på overgrep som skjer fysisk, og overgrep som skjer over nett.

– Nettovergrep kjennetegnes ved at det ikke er kontakt mellom gjerningsmann og fornærmet. Det er utelukkende på nett. Seksuelle overgrep over internett bør ikke straffes mildere enn andre former for overgrep, sier han.

Han trekker fram at det i saken er 45 fornærmede, og at det er dels ulik alvorlighetsgrad.

– Det er vårt syn at det ikke er tiltaltes fortjeneste at det er ulik alvorlighetsgrad. Det handler rett og slett om hvor langt han klarte å gå. Men vi anfører ikke at han skal straffes for mer enn det han lyktes med.

– Har erkjent

Innledningsvis i sin prosedyre onsdag morgen, sa Schjetne at tiltalte har erkjent flere forhold i tiltalen.

– Han har erkjent at han har hatt kontakt med flere av jentene i tiltalen på Snapchat. Han har erkjent at han har utgitt seg for å være «Ståle Hansen», en ung mann. Han har erkjent å ha gitt flere av jentene tilgang til Paygoo-kort, som igjen er kjøpt kontant, sier Schjetne.

Videre sier Schjetne at det heller ikke er bestridt at tiltalte har gjort hyppige og store kontantuttak – men at han har forklaringer om hva pengene går til, som oppussing hjemme.

– Tiltalte har heller ikke bestridt at han har mottatt sensuelle bilder eller filmsnutter av enkelte av jentene. Han bestrider heller ikke at hans PC var innrettet slik at han hadde anledning til å lagre det han har mottatt.

Samtidig har tiltalte kun erkjent delvis straffskyld for noen av tiltalepunktene. Han benekter også kontakt med de fleste jentene.

– Hadde holdt på enda

Onsdag og torsdag gikk aktoratet gjennom hvert enkelt tiltalepunkt – 45 i alt – for å knytte hver enkelt fornærmet til de ulike Paygoo-kortene.

Statadvokaten tror at saken er adskillig større enn det som har kommet fram i retten.

– Vi ser nok bare toppen av et gedigent isfjell av tiltaltes virksomhet. Vi ser spor av tilsvarende kontakt uansett hvordan vi snur oss i denne saken. Disse 45 jentene er bare en liten del av en stor sak.

Han mener at tiltalte lenge har klart å unngå å bli tatt.

– Hvis han hadde klart det, hadde han holdt på enda, og han ville ha holdt på fremover også, sier Schjetne og legger til at de mener at tiltaltes innsats for å unngå å bli tatt, gjør at han skjønner at dette er alvorlig.

– Men hadde han forstått hvor alvorlig disse handlingene er, hadde han kanskje valgt å avstå.

Han trekker videre fram at tiltalte ikke har bidratt til politiets oppklaring av saken, og at han dermed heller ikke har fått noen strafferabatt.

Les også

Startet med fem betalingskort: Slik avdekket politiet den omfattende overgrepssaken