Erling Moe (V) har stilt spørsmål i formannskapsmøtet tirsdag, om hvordan administrasjonen i kommunen ser på å tillate bruk av elsparkesykler natta, etter at prøveperioden med selskapet Voi nylig gikk ut.

Byutviklingsdirektør Bente Næverdal sier at kommunen stiller seg positive til dette, men at man ønsker et bedre tallgrunnlag.

– Det er kun én av leverandørene vi nå har kjørt denne perioden med. Vi har ikke registrert noen ulykker eller noe som kan relatere til uttesting av nattåpne elsparkesykler på hverdager. I alle fall er det det vi har mottatt fra politi og legevakt, sier Næverdal, og tar forbehold om at det kan ha forekommet ulykker som ikke er meldt.

Dermed stiller kommunedirektøren seg positiv til å kjøre en ny, utvidet prøveperiode til våren. Det at man har behov for en ny prøveperiode begrunner Næverdal med hensyn til vær og vind.

– Det som gjør at vi gjerne vil teste litt mer, er at det er vist en økning i risikoen når vi når oktober. Da er det litt mer krevende værforhold, og man går inn i en sesong hvor man får endringer i kjøreforhold, spesielt på nattestid. Vi er fornøyde med statistikken vi har fått nå, etter dette prøveprosjektet. Men vi ønsker gjerne å gå i dialog med alle selskaper, for å gjøre en enda mer utvidet testing våren 2023, før vi går til noen konklusjon på om dette skal gjøres permanent, sier Næverdal.

Formannskapet vedtar at det er ønskelig med et slikt prosjekt. Skjøtskift (H) trekker fram at hun vil ha et bredere faktagrunnlag.

– Det er viktig å få oversikt over hvem det er som benytter elsparkesykler om natta. Er det bare fest og fanteri? spør hun, med glimt i øyet.