Gå til sidens hovedinnhold

Vil forlenge dagens koronaregler, varsler også én endring

Følg formannskapsmøtet øverst fra cirka klokken 10.15 tirsdag.

Tirsdag møtes formannskapet. Da må de ta stilling til om de nåværende koronareglene i Trondheim skal videreføres, justeres eller opphøre.

Forslaget fra kommunens fagpersoner er lagt ut mandag kveld. Her ber de politikerne om å forlenge dagens regler. I tillegg har de lagt til følgende punkt:

"Elever over 18 år i den videregående skole i Trondheim kommune gis unntak for smittekarantene når de ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinjer fra kommunen for testing som grunnlag for unntak fra smittekarantene fort barn og ungdom under 18 år."

Disse reglene er foreslått videreført:

  • Påbud om at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.
  • Påbud om bruk av munnbind for voksne og ungdom over 12 år på offentlig transportmiddel og i offentlige innendørs lokaler der man ikke kan holde minst en meters avstand. Det gis fritak for personer som av medisinske hensyn ikke kan benytte munnbind.
  • Påbud om bruk av munnbind for voksne og ungdommer over 12 år, samt sjåfør, ved bruk av drosje.

Anbefalinger:

  • Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at ansatte som må benytte kollektivtransport til arbeid kan jobbe hjemmefra så langt dette er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.
  • Det anbefales minst 2m avstand mellom personer som trener på treningssentre.
  • Det anbefales å begrense sosiale kontakter så mye som mulig utenom egenhusstand, og personer man møter på arbeid eller på skole.

Kommentarer til denne saken