Bygningsrådet tok tirsdag stilling til et av de første grepene for å sikre to tog i timen mellom Melhus, Trondheim og Steinkjer.

Bane NOR skal lage nytt stoppested på Lademoen. Det får konsekvenser for én bygård i Strandveien 23.

I innstillingene til bygningsrådet er det levert to alternativer til hvordan man kan løse dette:

Enten kan man rive hele bygården, eller så kan man dele den i to.

Tviler på bokvalitet «oppå jernbaneskinnene»

Grunnen til at bygget blir berørt er for å sikre den nye jernbanelinja på vei ut av Lademoen stoppested.

Silje Salomonsen (SV) leverte et forslag på vegne av varaordfører Mona Berger (SV), om kun å sende alternativ 2 på høring. Dette falt i bygningsrådet.

Dermed blir begge alternativ, både helt og delvis revet bygg i Strandvegen 23, sendt på høring.

– Vi går for innstillinga – jeg tror det er lurt å sende begge på høring. Det er også usikkert om det går an å halvere dette bygget. Byggets beskaffenhet er utfordrende. Det er det ene. Det andre er hvilken bokvalitet det blir av å bo oppå jernbaneskinnene. Jeg tror derfor det vil være uklokt å kun sende alternativ 2 på høring, sa Roar Aas (Ap) i møtet.

For Salomonsens del handler dette om å bevare et bygg som er verdt å bevare, halvert eller ei.

– Så lenge det er mulig å bevare deler av bygningen er det dette vi går for, sa Salomonsen, og fortsatte:

– Trenger man tiltak for støyreduksjon må det eventuelt falle på utbygger. Men det viktigste er å bevare det som går an å bevare, sa hun.

Det blir også vedtatt at kommunen skal utrede å stenge Strandveien for biltrafikk i området.

Vurderte å flytte bygget

Også kommunens administrasjon foretrekker alternativ 2.

«Kommunedirektøren mener at det er bedre for stedskarakteren, bo- og kulturmiljøet, og det byøkologiske forsøksområdet at deler av bygningen i Strandveien 23 blir stående, enn at den rives. En delvis bevaring av bygget vil ha større verdi enn flytting av bygget, da kulturminnet får beholde sin opprinnelige plassering både i gateløpet og i kulturmiljøet Svartlamon. Byantikvaren vurderer delvis bevaring og gjenoppbygging av bygningen i Strandveien 23 som en mulig og god løsning», heter det i saksframlegget.

Det har også, ifølge kommunens saksframlegg, vært vurdert å flytte Strandveien 23.

«Rapportene konkluderer med at det er svært utfordrende å flytte bygningen i Strandveien 23. Byggets hoveddel med tre- og murkonstruksjon over kjellernivå kan flyttes, men bør deles i to før flyttingen. Det er antakeligvis ikke mulige å flytte tilbygget i øst, grunnmurer, bærende vegger i kjelleren og brannmur mot nord. Det er stor risiko knyttet til flytting, på grunn av usikkerheter rundt beregning av vekt på bygget, og skader på konstruksjonen ved flytting. Flytting har også svært høy kostnad», skriver byutviklingsdirektør Bente Næverdal i saksframlegget.