Det opplyser MiST i en pressemelding.

I vedtaket står det blant annet at: «Styret i MiST anbefaler Trondheim kommune å arbeide videre med Leütenhaven da dette anses som best egnet for å oppfylle vår felles ambisjon og museets samfunnsoppdrag.»

I vedtaket presiseres det også at det trengs et areal på minimum 11.000 kvadratmeter til det nye museet.

Det vises til at en lokalisering på Leütenhaven vil gi mulighet for å etablere et nytt kulturtorg og byrom i samarbeid med tilliggende institusjoner. På tomta er det i dag parkeringsplass og parkeringskjeller.

I pressemeldingen fremheves det at målet for det nye museet er å spille en sentral og viktig rolle i det norske og nordiske museumslandskapet, der feltene mellom design, kunsthåndverk og billedkunst utvikles på nye fremtidsrettede måter.

Det understrekes også at dagens to bygg som huser Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Munkegata og Trondheim kunstmuseum i Bispegata, skal bestå framover.

MiST har på oppdrag av Trondheim kommune utarbeidet scenarier for de tre mest aktuelle tomtealternativer for et nytt museum.

Disse tre scenariene omfatter følgende tomtealternativ:

  • Dora II
  • Leütenhaven
  • 0+ (med utgangspunkt i dagens bygg)

MiST har altså nå kommet fram til at de anbefaler Trondheim bystyre å fatte vedtak om Leütenhaven som lokasjon for det nye museet.