Vi i Nidaros er glade for alle tilbakemeldinger som har kommet etter vår lansering, og den fantastiske responsen fra dere lesere. Allerede har 6.200 trøndere tegnet seg for abonnement og vil teste ut vår nye heldigitale avis. Det er vi helt overveldet over. Det er en god start for oss, men stiller også store krav til det produktet vi leverer.

Vår etablering i Trondheim handler rett og slett om en dugnad for demokratiet. For Trondheim er i dag i selskap med Hasvik, Måsøy, Loppa, Sauda, Øksnes og Båtsfjord når det kommer til avisopplag per husstand. Det er rett og slett svært få i Trondheim som holder en avis. Med en så høyt utdannet og engasjert befolkning som Trondheim har, er det ingen grunn til at det skal være slik. Det må vi virkelig få gjort noe med.

Med Amedia som eier, heleid av en stiftelse som kun skal drive lokalaviser, og uten kapitalinteresser som jakter profitt på eiersida, har vi de beste rammevilkår.

Nå i oppstartsfasen har vi fått mange og interessante tilbakemeldinger fra dere lesere. Det tar vi virkelig til oss. Noen har gitt oss gode og nyttige råd, det etterlyses gravende journalistikk og vi har fått tilbakemeldinger om at man ønsker en enda tydeligere forskjell fra Adresseavisen. Det tar vi til oss. Så takker vi også for de mange gode tilbakemeldingene som har kommet på produktet. Vi er godt i gang, men vi går ennå ikke for full maskin. Vi får fortløpende flere journalister på plass, og vi har spennende saker vi jobber med i det undersøkende segmentet. Samtidig både har vi, og kommer til å få på plass, stadig flere sportsrettigheter. Direktesport er et stort satsingsområde for oss.

Det vi ikke skal gjøre, er å innta en ovenfra og ned-holdning overfor våre lesere. Vi tror ikke dere lesere ønsker at vi skal fortelle dere hva dere skal mene. Derimot tror vi at dere ønsker å få informasjon før beslutninger blir tatt og kan gjøre dere opp en egen mening om sakene. Så skal vi selvsagt bidra med innsikt og fakta, men vi har absolutt ingen behov for å bruke store og vanskelige ord for å vise at vi er så mye smartere enn alle andre. Det tror vi nemlig ikke at vi er.

Vi skal heller ikke involvere oss i usunt samrøre og rolleblanding. Vi er ikke del av noe maktnettverk, og skal heller aldri bli det. Tvert imot skal vi se de som involverer seg i slikt i kortene.

På meningsområdet kommer vi til å løfte spennende stemmer fra hele lokalsamfunnet for å gi et bredt spekter av synspunkter og innspill, under ledelse av erfarne Snorre Valen, som kjenner svært godt til både politikken og samfunnslivet i Trondheim. Som politisk redaktør blir det Snorres jobb å sette tonen og legge til rette for debatten på Nidaros. Han har mange spennende navn på blokka og gode ideer, slik at Nidaros skal være ledende på dette området. Vi ønsker ikke å ha en meningselite som har monopol på å bli hørt. Vi skal en lav terskel der mange kan komme med sine innspill i viktige debatter for Trondheim.

«Vi trenger saker som Adressa ikke tør eller vil skrive om. Vi trenger gravende journalistikk. Vi trenger fokus på viktige saker for utviklingen av Trondheim.», skriver Terje Fossum fra Charlottenlund i et leserbrev til oss.

Det er vi helt enig med han i. Vår leder for dagsorden-saker blir Vanja Skotnes Holst, som er på plass hos oss i februar. I jobben som Sorgenfri-redaktør, har Vanja nylig avslørt det som foregår i regi av Club 4 sammen med våre gode kolleger i Nettavisen. Slike saker kommer det til å bli flere av i Nidaros i tiden som kommer. Vi stiller store krav til oss selv på dette området. Nidaros skal til enhver tid jobbe med undersøkende journalistikk, jobbe med offentlig innsyn og kjempe for å belyse saker makta vil holde skjult - og sørge for at Trondheims befolkning får tilgang til informasjon dere har krav på. Det er pressens plikt og rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Vi er ikke redde for å gå inn i vanskelige saker. Samtidig er slik journalistikk tidkrevende, og man kan naturlig nok ikke avsløre slike forhold hver dag.

Sist men ikke minst, det er ekstremt mange dyktige og spennende mennesker i Trondheim. Det å løfte de gode menneskehistoriene og fortelle om interessante mennesker i byen vår, er også noe vi er svært opptatt av. Vi må heie på de mange ildsjelene som står på hver dag og gjør byen vår litt rikere, enten de driver forretning, er aktiv i det brede spekteret av organisasjoner, eller innenfor idretten.

Rent teknisk har mange forespurt en app. Det jobbes på spreng med dette fra Amedia, og vi håper at første versjon skal være rullet ut i løpet av kort tid. I løpet av februar skal det i tillegg komme en oppdatering som gjør at dere kan velge hvilket innhold dere vil varsles om, for eksempel fra deres bydel. I tillegg vil det komme en egen app til smart-tv som gjør at direktesport kan sees direkte på tv-skjermen. Også denne skal være på plass i februar.

Vi håper å få dere alle med på denne utrolig spennende reisen vi nå er i gang med! Sammen utvikler vi demokratiet og offentligheten i Trondheim til det bedre! Vi er utrolig glade for å være i gang og takker dere for all respons de to første ukene!

Så håper vi at alle dere som sitter på tips, innspill, ris eller ros tar kontakt med oss, enten på kontoret i Kjøpmannsgata, eller på telefon og mail!