Fredag morgen ble det kommunedirektør Morten Wolden beskriver som et «ambisiøst budsjettforslag med et høyt investeringsnivå» lagt fram.

– Vi har hatt en litt spesiell utfordring de siste to år med en internasjonal krise som vi ikke har vært forberedt på. Nå går vi inn i en annerledes hverdag og det er viktig å komme fort i gang, godt i gang og få hjulene på i gang.

Slik innledet Wolden framleggingen av kommunens forslag til handlings- og økonomiplan for perioden 2022 til 2025 hvor det satses hardt innen helse og velferd for å møte utfordringen som med en kraftig økning i antall eldre.

Dette var kommunedirektørens forslag:

Skal hjelpes hjemme

I den nevnte perioden er det forventet en økning på vel 1.500 personer i aldersgruppen 68 til 79 år og 1.600 personer i aldersgruppen fra 80 år og opp.

Innen 2040 øker det drastisk og det ventes en økning på 5.000 personer i den førstnevnte aldersgruppen, mens antall personer over 80 forventes å økes fra 2.000 i dag til 7.500.

– Jeg er ikke bekymret for økningen blant de aldersgruppen 68 til 79 år, men de over 80 år må ha betydelig støtte og tiltak, enten i hjemmet eller i institusjon, og her er det snakk om en mangedobling, påpeker Wolden.

Trondheim kommune har per i dag 7.000 innbyggere over 80 år. Av de tar 67 prosent imot kommunale tjenester, hvor av 31 prosent mottar omfattende hjemmetjenestetilbud og 13 prosent har langtidsplass på sykehjem.

I aldersgruppen over 90 år er det hele 90 prosent som i større eller mindre grad mottar tilbud fra Trondheim kommune.

Wolden erkjenner at Trondheim kommune har hatt en institusjonsbasert tilnærming til de eldre, men sier at kommunen nå vil nå jobbe for at flere får hjelp hjemme og ikke blir så alvorlig syke at de må på institusjon.

– Vi må lytte til folk og høre hva de har behov for slik at tiltakene blir mer individuelt tilpasset, sier Wolden som mener kommunen er godt rustet til å håndtere utfordringene som kommer.

Lav fruktbarhet

Parallelt med at Trondheims innbyggere blir eldre, lages det også færre barn.

De siste tre årene har antall barnehagebarn i alderen 1 til 5 år sunket med 400 barn, og Wolden forventer en økt nedgang.

– Fruktbarheten er altfor dårlig, men det er noe kommunedirektøren kan gjøre lite med, smiler Wolden.

Han viser til at det i 2020 ble født 53.000 barn i Norge og fruktbarhetstallet var på 1,48 per kvinne. For ti år siden var det samme tallet 1,48, mens på slutten av 60-tallet fødte hver kvinne rundt tre barn i gjennomsnitt.

– Det er laget beregninger på at man i 2060 vil trenge en million nye arbeidstakere for å kunne ivareta den voldsomme mengden eldre, samtidig er det nesten ikke økning i antall arbeidstakere. Det blir få hender som skal hjelpe mange, sier kommunedirektøren om de nasjonale tallene.

– Er det noe kommunen kan gjøre for å friste innbyggerne til å lage barn?

– Det har jo vært gjort andre steder, men jeg tror ikke det er noe vi vil gjøre akkurat nå, svarer Wolden.

– Vi bør være en by med et godt barnehagetilbud, gode idretts- og kulturtilbud og lett tilgjengelighet i form av kollektivtilbud. Da blir det lettere å være mor og far. Ellers tror jeg at Trondheim, sammenlignet med andre storbyer, oppleves som en fin by å vokse opp i, sier han.