Kommuneoverlege Elizabeth Kimbell forteller at mange av tilfellene knyttes til nye positive prøver på Charlottenlund ungdomsskole og studentmiljøet. Mange er nærkontakter, men ni har foreløpig ukjent smittekilde.

– Ti personer er smittet på ungdomsskolen, og tre nye har fått positive hurtigtester. Alle på tiende trinn har fått tilbud om hurtigtest, sier Kimbell.

– I tillegg har vi en del nye positive prøver blant studentene. Det er åtte bekreftede PCR-prøver, og vi har i tillegg fått en del svar på hurtigtester som er positive. Noe av dette kan vi koble sammen gjennom nærkontakt, mens fem studenter har foreløpig ukjent smittekilde. Det betyr at vi har en uoversiktlig situasjon i studentmiljøet, og vi må kunne si at vi har et utbrudd her.

Kimbell sier at de nå skal jobbe med å få avgrenset utbruddet hos blant studentene gjennom smittesporing. Hun varsler også et møte med utbruddsgruppa hos FHI for å planlegge dette arbeidet.

Vurderer utbredt testing

– Kan dette få konsekvenser for fadderuka?

– Det er for tidlig å si ennå, og avhenger av hvilke råd vi får og hvordan situasjonen utvikler seg

– Hvordan skal dere avgrense dette utbruddet?

– Strategien er ikke lagt konkret ennå, men vi diskuterer muligheten for å gå ut med bred screening. Vi må ha dagen i dag for å kartlegge om det er visse miljøer som er berørt, eller om vi skal gå ut med et generelt screening-tilbud. Det vi gjør her og nå og fortløpende er at vi driver smittesporing av nærkontakter rundt de smittede, som vi alltid gjør. Så vil da eventuelt screening komme på toppen av det grunnleggende smittesporingsarbeidet.

– Har de smittede mye nærkontakter? Synes du studentene oppfører seg greit?

– Jeg har ikke noe grunnlag for å uttale meg om studentene som gruppe, men blant de smittede er det mye sosial aktivitet og mange nærkontakter. Det bidrar til at smittesporingen blir mer uoversiktlig, og folk må tenke på at det kan føre til smittespredning. Et av de punktene vi kommer til å følge opp med NTNU og linjeforeningene, er at selv om det er fadderuke og åpent for sosial aktivitet, er det viktig å avgrense hvor mange man har nærkontakt med.

Les også

Få oversikt: Slik er koronasituasjonen i Trondheim etter helga

Ber folk tenke seg om

I Trondheim kommune har 189 personer testet positivt på koronaviruset de to siste ukene. Det er 55 flere enn den foregående toukersintervallet.

– Hvor mye har fadderuka å si for det økende smittetallet?

– Jeg tror vi skal være forsiktige med å legge skyld på noe spesielt. Vi har ønsket å gjennomføre screening på studentene fordi vi vet at det har vært en del smitte rundt om i landet, og mange av studentene er tilreisende. De tilfellene vi har nå funnet er smittetilfeller vi har lett etter og ønsket å finne, så håper vi at vi har oppdaget de på et tidlig tidspunkt, men foreløpig så opplever vi at situasjonen er uoversiktlig. I mellomtiden er det viktig å tenke på at det er smitte i omløp, holde seg hjemme med symptomer og møtes under smittevernvennlige former.

– Er det mange av de smittede som blir syke?

– Det har jeg ikke de detaljerte tallene på, men hovedsakelig meldes det om milde symptomer fra smittesporingsteamet.

– Det er tre innleggelser på St. Olav, hva kan du si om det?

– Jeg er ikke kjent med om de tilhører oss (kommunen, journ.anm.), det må jeg sjekke opp.

– Må vi regne med innleggelser til tross for at stadig flere blir vaksinert?

– Vi vet at det er god beskyttelse i vaksinen, men det er ikke en absolutt beskyttelse. Hvis vi nå får en situasjon der veldig mange blir smittet, må vi og regne med innleggelser og folk som blir alvorlig syke.

Tester færre

– Er testkapasiteten presset? Det er få ledige timer.

– Nå har vi hatt en situasjon i helga hvor bookingsystemet er under omlegging, og vi har ikke hatt mulighet til å legge ut timer tilsvarende hva kapasiteten vår faktisk er. I løpet av dagen i dag mener vi at det nye bookingsystemet skal være på plass. ¨

Kommunen setter nå klare retningslinjer for hvordan de ønsker at folk skal teste seg. Les mer her.

– Vi vil be innbyggerne hjelpe oss i dette arbeidet, slik at de bestiller test på rett plass og frigjør kapasitet.

– Men har ikke det økende smittetallet noe å si for at det er få ledige timer?

– Det er klart at smittetallet påvirker også. Vi vurderer fortløpende om vi har nok kapasitet. I morges har vi gjort en vurdering, og nå kommer vi til å legge ut ledige timer i kveld, også får vi se hva det gjør med kapasitetsbildet vårt.

I Bergen tester man betydelig flere enn i Trondheim.

Bergen har testet 16.460 menneskene og hatt 361 smittede. Det gir en andel positiv på 2,2 prosent de siste 7 dagene. Trondheim har testet 4.179 og hatt 101 smittede, noe som gir en andel positive prøver på 3,6 prosent siste 7 dager.

– Det er klart at dette er noe vi har observert og også kommunisert ut. Det er færre som tester seg nå enn i vår. Det vi også ser i smittesporingarbeidet er at vi får inn en del smittede som har ventet med å teste seg, kanskje fordi man har veldig milde symptomer. Vi vil oppfordre befolkningen til å være obs og velge den teststasjonen som gjelder for deres testbehov.

Advarer mot selvtest

– Ser kommunen noen grunn til å ta selvkritikk her? Dere la ned Leangen-stasjonen?

– Vi ønsker jo ikke en situasjon hvor folk må vente på testing. Vi beklager selvfølgelig at det har blitt forsinkelser i systemet vårt, som har gjort at folk ikke har fått satt seg opp på testing i helga. Vi håper det skal løses når endringen i bookingsystemet er på plass og vi får lagt ut timene som faktisk er tilgjengelige fra i morgen. Så må vi be om hjelp fra innbyggerne slik at de tester seg på rett sted. Jeg vil også nevne at vi har fortsatt har en del som ikke møter til time. Da må man avbestille, slik at det frigjøres kapasitet.

Kimbell advarer også mot en økende bruk av selvtester, kjøpt i butikk. I helga og mot slutten av forrige uke har flere testet positivt ved bruk av dette.

– Det er noe nytt vi ser nå. En del tar kontakt med oss fordi de tester positivt på en test over disk. De håndterer vi som andre positive hurtigtester og bekrefter med PCR. Men det er viktig for oss å si at de hurtigtestene har vi ikke kontroll over kvaliteten på. Det er ikke godkjent som test for å frikjenne seg mot korona ved symptomer, og er heller ikke godkjent for å teste seg ut av karantene.