Årsaken til endringene er at det over tid skal bygges en ny bro, og den gamle broen over E6 ved Sveberg skal fjernes etterpå. For å få gjennomført dette arbeidet må trafikken på E6 legges om, noe som får konsekvenser.

Det skriver Acciona i en pressemelding.

Ett felt blir stengt

Det spanske selskapet, som har ansvar for utbyggingen av E6 mellom Ranheim og Værnes, påpeker at endringen får konsekvenser for både bilister, busser, gående, beboere, skole, barnehage og næringsdrivende. Det vises videre til at omleggingen blir kompleks og utfordrende, og vil påvirke E6-trafikken.

I slutten av august blir det ene feltet på E6 fra Stavsjøfjelltunnelen i retning Trondheim, stengt for trafikk. Det betyr at det vil bli ett kjørefelt i hver retning forbi Sveberg, opplyses det.

I løpet av månedsskiftet september/oktober skal en ny rundkjøring etableres på E6 like ved Malvik senter. Rundkjøringen vil fordele trafikken inn og ut av Sveberg-området samt at E6-trafikken vil passere gjennom den.

– Det er viktig at bilistene er årvåkne og følger skiltingen Endringene vil skje i ulike faser, og det kan bety at en endring i kjøremønsteret skjer fra en dag til en annen, sier Håvard Bidtnes hos Nye Veier, som er byggherre for prosjektet E6 Ranheim - Værnes, i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Langt færre tatt for mobilbruk i Trøndelag denne sommeren. Dette tror UP-sjefen er årsaken

16 ulike faser

Prosessen frem til den nye rundkjøringen på E6 tas i bruk vil skje gjennom 16 ulike faser, og pågå frem til begynnelsen av oktober. I området finnes både skole, barnehage, idrettshall og mye næringsvirksomhet i tillegg til stor trafikk til og fra det store boligområdet i nærheten.

– Byggeprosessen er komplisert og utfordrende, og det skal tas mange hensyn. I tillegg til å sikre god trafikkflyt, er sikkerheten for skolebarn og barnehagebarn det aller viktigste for oss. Vi setter opp gjerder og vakter for at våre minste skal føle seg trygge, og vi skal sikre at trafikken til bedriftene i området skal gå så normalt som mulig, sier Linda Janette Mørk, assisterende prosjektdirektør i Acciona i pressemeldingen.