Hun sier at det fortsatt skal være prøver i skolene, men færre av dem, ifølge avisa.

Brenna har satt ned et utvalg som blant annet skal evaluere nasjonale prøver og foreslå tiltak og nye modeller for å utvikle kvaliteten i norsk skole.

– Informasjon om hvordan det går med elevene, er bare nyttig hvis den brukes på en god måte. Vi har ikke satt oss ned og sett helhetlig på hvordan testene fungerer og hvordan vi bruker dem i utviklingsarbeid, på mange år, sier Brenna til avisa.

Hun trekker blant annet fram at regning og matematikk måles i en rekke forskjellige prøver og eksamener, mens praktiske, estetiske og samfunnsfag knapt blir målt.

– Det betyr at vi har veldig mye kunnskap om noen deler av skolen og veldig lite om andre deler, sier hun.

Høyre stiller seg positive til en slik kartlegging, sier partiets utdanningspolitiske talsperson, Margret Hagerup.

– Vi kan gjerne se hvordan vi kan bruke nasjonale prøver bedre, men vi bør først og fremst fokusere på problemet: At altfor mange går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Kartleggingene gjør det mulig å følge opp og sette inn nødvendige tiltak.

(©NTB)