Mandag møtte kvinnen i 30-årene opp i Trøndelag tingrett til hovedforhandling. Hun var under tiltale for 14 forhold fordelt på tyveri, innbrudd og heleri.

Under rettssaken erkjente kvinnen seg ifølge rettsdokumentene skyldig i ti av forholdene, deriblant innbrudd og stjeling av blant annet TV og mobiltelefon. Hun erkjente ikke straffskyld for sykkeltyveri, mens de øvrige tre forholdene ble frafalt av aktor. Det er forklart i dommen at de forholdene som er opprettholdt av aktor, bygges på av kvinnens forklaring. Det er også gjort endringer i deler av tiltalen.

Innbruddene hun erkjente straffskyld for varierte mellom privatadresser, St. Olavs hospital og Sirkus shopping.

Nå har altså retten konkludert:

Kvinnen er dømt for de forholdene hun erkjente straffskyld i. Hun ble frifunnet for sykkeltyveriet, i tillegg til de tre punktene frafallspunktene fra aktor. Hun dømmes for fire tyverier, to innbrudd, tre tilfeller av heleri og ett forsøk på tyveri.

Rettsdokumentene opplyser at kvinnen er tidligere dømt for vinningskriminalitet, og at samtlige forhold av denne saken er begått under påfølgende prøvetid.

For forholdene er hun dømt til fengsel i 90 dager, med fradrag på 75 dager for utholdt varetektsfengsling.