(Trønderdebatt)

Jeg elsker både uteservering og sol. Men et torg der mesteparten av arealet blir underlagt skjenkebransje, skjenkebestemmelser og skjenkeregelverk, blir fort et torg med mindre plass til noe annet viktig - folk av alle avstøpninger.

I sommer tok undertegnede til orde for at bystyrepolitikerne må være fleksible i sin skjenkepolitikk på Torvet i sommer. Inn mot sommeren var det ikke bare ei nitrist tid for serveringsbransjen, men for oss alle. Og i fravær av arrangement, frivillighet, konserter og torghandel skulle det bare mangle at kommunen var lempelig på krava slik at det nyslåtte Torvet kunne være litt livat.

Men at det skal bety en permanent overlevering av enda mer av torgarealet til uteservering, bør vel likevel ikke være gitt? Den delen av meg som elsker å drikke øl på uteservering - og det er en betydelig del av meg - sier så klart ja på flekken. Men det er kanskje ikke den delen av oss som elsker å ta en øl på uteservering som bør få rope høyest når offentlige byrom skal disponeres.

Så kall meg surmaga, da. Men det fascinerende med debatten i bystyret i går kveld - om nettopp bruken av offentlig grunn på Torvet - var at den knapt løftet spørsmålet om hva et felles, offentlig byrom er - selv etter at kommunen har brukt flere hundre millioner kroner og flere år på å sette Torvet i en stand vi alle kan være stolte av.

Knapt noen stilte spørsmålet: Hvordan får man et offentlig byrom til å fungere? Hvordan blir det både levende og praktisk? Hvordan få alle til å føle seg velkomne? Hvem skal ha forrang når det foreslås aktiviteter og arrangement? Alt dette påvirkes når en tillater uteservering av mer permanent art også på den indre delen av Torvet.

«Det er Midtbyen Managements og kommunedirektørens oppfatning at flere mennesker vil velge å besøke Midtbyen dersom det er et differensiert utvalg arrangement og aktiviteter på Torvet, istedenfor at et begrenset antall spisesteder får utvidet sitt skjenkeareal», skrev kommunedirektøren i sin innstilling.

Det gjorde ikke inntrykk på det store flertallet i bystyret. I debatten ble ordet «uteservering» brukt av representanter fra både SV, Arbeiderpartiet og Høyre som et synonym for «aktivitet». Det vitner enten om dårlig hukommelse eller dårlig fantasi, eller begge deler. Ut fra debatten i går skulle en nesten tro det var noen få, store restauranters uteservering som definerte europeiske storbyer. Det er i beste fall en provinsiell tolkning.

For «aktivitet» er veldig, veldig mye mer enn uteservering! Det skulle en dessverre ikke tro på vedtaket i bystyret. I stedet for at indre del av Torvet som hovedregel skal forbeholdes «allmenn ferdsel og arrangement», slik innstillingen fra miljø- og næringskomiteen la opp til, ber bystyret nå om en ordning der et begrenset antall skjenkesteder får adgang til langt større arealer på Torvet gjennom hele året, og «der hensynet både til uteservering og til større arrangementer blir ivaretatt».

Riktignok forutsetter vedtaket at utestedene med skjenkebevilling må pakke ned sakene sine og slippe til større arrangement, om de er nødt. Men når premisset blir et gitt sett med utesteders servering, blir alt annet unntak.

Det er naivt å tro at dette ikke vil påvirke andre aktørers, næringslivets, frivillighetens, ungdommens - ja allmenhetens - tilgang på disse arealene. Også fordi enkelte typer arrangement gjerne oppstår på ganske kort varsel. Hva gjør kommunen når frivilligheten (med rette) krever tilgang på arealene for å sette opp et gratisarrangement av allmenn interesse, mens innehaverne av skjenkebevilling (med rette) mugner over manglende forutsigbarhet? Det ga ikke gårsdagens debatt noe svar på.

Ei heller fikk vi svar på hva dette gjør med opplevelsen av hvem som eier Torvet.

Byen tilhører jo alle. Inkludert de som ikke har råd til å kjøpe lunsj på Hevd eller Sabrura, men som likevel gjerne vil nyte godt av det flotte byrommet fellesskapet har brukt flere hundre millioner kroner på å ruste opp.

Inkludert dem som vil sitte ned i et kvarter og nyte sola og en medbragt kaffe. Inkludert dem som vil selge et Sorgenfri-blad. Inkludert ungdommene som ikke er gamle nok til å henge på et flott utested, men som likevel vil nyte sola. Og inkludert dem som har en flott idé til popup-arrangement på Torvet, men som kanskje ikke når opp hos kommunen, fordi bystyret i sitt vedtak har vektlagt skjenkebevillinger og større arrangement, og fordi et knippe store utelivsaktører allerede har investert i parasoller til sin nesten-permanente uteservering.

I bystyremøtet var det kun Geirmund Lykke (Krf), Rødt, uavhengige Ragna Vorkinnslien og én fra SV som støttet den opprinnelige innstillingen om å først og fremst vektlegge allmenn ferdsel og arrangement.

At høyresiden sluttet opp om forslaget fra Trygve Bragstad (H) er ikke veldig overraskende, om enn likevel litt. For det er jo ikke slik at å gi nesten permanent tilgang til så påkostede og flotte offentlige arealer ikke potensielt går på bekostning av andre næringslivsaktører. Dette lukter ikke akkurat av fritt marked. Jeg vet av mange næringsaktører som sikkert kunne tenkt seg å få det offentlige til å investere fire hundre millioner kroner i egne salgsarealer.

Men at Ap, MDG, Senterpartiet og nesten hele SV stemte for, er virkelig til å undres over, og tyder på en viss sløvhet på fellesskapets vegne.

For når fellesskapet bruker fire hundre millioner kroner på å sette i stand Torvet, burde politikerne være litt mer påpasselige med hvem som føler seg mest velkomne når Torvet etterhvert - endelig! - kan tas i bruk for fullt. Poenget med alle de pengene var ikke å gi noen få næringsaktører tilgang på Norges dyreste, offentlig finansierte skjenkested. Det var å lage et flottere torg for oss alle.


(Redigert 10. desember kl. 21:39 - et fjerde siste avsnitt som redegjør for stemmegivningen er lagt til, for å tydeliggjøre fordelingen av stemmer i saken -red.)