Byggherren er Klæbu historielag, bygningen er tegnet av Brendeland & Kristoffersen Arkitekter og selve trekonstruksjonen ble laget av NTNU-studenter på studiet “Tradisjonelt bygghåndverk”. Det er også lagt ned mye dugnadsarbeid i regi av Historielaget.

Prisen ble delt ut av varaordfører Mona Berger mandag 31. januar i Rådhussalen i Trondheim folkebibliotek. I begrunnelsen ble det trukket frem at bygget føles som en integrert og naturlig del av det eksisterende historiske tunet og landskapet. Det er nesten utelukkende blitt brukt tømmer fra skogsområder i nærheten. Juryen trekker også frem dugnadsinnsatsen som ligger bak prosjektet.

Bygget ble påstartet i 2016 og sto ferdig i 2021.

Bygget vil bli brukt av skoler og barnehager som besøker Teigen, og det skal også brukes til møter og foredrag. Det kan i tillegg bookes til bryllup, konfirmasjoner og merkedager.