Det er en dramatisk valgkveld:

Etter forhåndsstemmene er talt opp, lå det an til et knapt rødgrønt flertall på Stortinget.

Flere partier er farlig nær sperregrensa. Etter at forhåndsstemmene var talt opp, lå Rødt, MDG og Venstre over, mens KrF lå under.

Alt dette endrer seg gjennom kvelden.

Selv om de rødgrønne hadde flertall etter at forhåndsstemmene var talt opp, var dette et skjørt flertall. Med ett mandat mindre, ryker dette flertallet.

For partiene nær sperregrensa er det fortsatt ikke avklart. Både MDG, Venstre og KrF lå mindre enn ett prosentpoeng fra sperregrensa etter at forhåndsstemmene var talt opp.

Disse kommer inn

Forhåndsstemmene viser dessuten følgende når man ser nærmere på Sør-Trøndelag:

Partiene SV, Rødt, Sp og MDG går opp i Sør-Trøndelag. Arbeiderpartiet, Høyre og Frp går ned.

Skulle resultatet bli som forhåndsstemmene viser, vil Arbeiderpartiet og Venstre begge tape ett mandat i Sør-Trøndelag.

Inn kommer da Hege Bae Nyholt fra Rødt og Ask Ibsen Lindal fra MDG.

Ved 22-tiden pågår det imidlertid en kamp om disse to mandatene, som er et distriktsmandat og et utjevningsmandat. Da er det Nyholt fra Rødt som har utjevningsmandatet, mens Heidi Greni fra Senterpartiet har distriktsmandatet.

Samtidig viser Valgdirektoratets prognoser at Aps fjerdekandidat Steinar Krogstad kan ta mandatet fra Greni. For at Lindal skal utfordre Rødt på utjevningsmandatet, forutsetter det at MDG kommer over sperregrensa.

Over halvparten i Trondheim

Det er viktig å understreke at mye kan forandre seg etter hvert som stemmene blir talt opp.

Likevel er et stort antall av stemmene fra stemmeberettigede avgitt under forhåndsstemmingen.

Av 151.826 stemmeberettigede i Trondheim, var det 76.709 personer som valgte å forhåndstemmer. Det er akkurat litt over halvparten av Trondheims velgere.

I Sør-Trøndelag er det totalt 107.240 personer som har forhåndsstemt.

På landsbasis er tallene noe lavere. En andel på litt over 40 prosent av de stemmeberettigede gikk til valglukene før valgdagen.