Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding fredag.

Siden januar i år har Osloveien nord for Sluppen bru vært stengt. På samme tid ble det meldt om 18 måneders stenging, med mulighet for tre måneder ekstra.

Dette er nå utvidet til fire måneder, istedenfor tre.

«Utviding av stenginga har vært på høring hos blant annet kommunen, utrykningsetatene, busselskap og vegvesenets skiltmyndighet, og det har ikke kommet vesentlige innvendinger på de nye stengings-planene», står det i pressemeldingen.

Å holde anleggsområdet stengt i fire måneder istedenfor tre, vil resultere i at Nydalsbrua kan åpnes for trafikk høsten 2021, istedenfor å vente til våren 2024, ifølge pressemeldingen.

– Vi vil holde området stengt noen måneder lenger, for å gi entreprenøren mulighet til å jobbe mer effektivt med å få veianlegget ferdig. Får vi lagt membran og asfalt på bru og veier på sensommeren neste år, rekker vi å få trafikk på brua før neste vinter setter inn. Alternativet er å vente til mai 2024 med bruåpninga. Trafikantene har nå vent seg godt til det nye kjøremønsteret rundt Sluppen, slik at utvidet stenging ikke vil få så voldsomt store konsekvenser trafikalt, sier prosjektleder Martin Jusnes Engum i Statens vegvesen.

Ifølge pressemeldingen har arbeidet god framdrift, og Skanska med samarbeidspartnere, er nå i gang med å støpe det skråstilte brutårnet til Nydalsbrua.

Det er forventet å nå full høyde på 55 meter i september.

Bygging av rampene opp til rundkjøringa er også kommet langt, og selve rundkjøringslokket skal støpes i sommer, i en maratonstøp over flere døgn. Fra før av er cirka 77 meter av de to løpene i Byåstunnelen sprengt ut, og det er bygd forankringskammer for kablene til Nydalsbrua inne i fjellet. I tillegg er den ene brua over Leirelva ferdig støpt, og den andre har fått opp søylene, står det videre.

Som følge av stengingen, er det registrert økt trafikk på de aktuelle omkjøringsveien for Osloveien.

– Vi har forståelse for at stenginga kan være en belastning for mange og føre til økt reisetid, men mye av ekstra-stengingen vi nå snakker om kommer i ferietida da det er mindre trafikk. Vi håper at trafikantene ser det store bildet, ved at den nye brua kan tas i bruk sju måneder før opprinnelig sluttfrist i prosjektet, sier Martin Jusnes Engum.

For gående og syklende gjennom anleggsområdet blir situasjonen uendret, med passasje over den gamle Sluppenbrua som før og langs Tempevegen innover mot sentrum, står det i pressemeldingen.