Tirsdag sto Sverresborgruta sykkelvei på agendaen for formannskapet i Trondheim kommune. Her skulle politikerne ta stilling til hvilken løsning de foretrekker forbi Kyvannet og ved Ugla bru.

Men ved møtestart ble saken foreslått utsatt grunnet tilleggsinformasjon som vil komme i saken. Dette ble enstemmig vedtatt.

Sverresborgruta sykkelvei utgjør en strekning på totalt 6,4 kilometer, der forprosjektrapporten ble ferdigstilt i desember. Videre framdrift er utarbeidelse av reguleringsplaner, noe som kan gjennomføres i år og i neste år. Ifølge kommunen kan byggestart forventes i 2025-2027.

Men først skal altså formannskapet ta stilling til hvilken løsning man ønsker langs Gamle Oslovei forbi Kyvannet. I dag er veien utstyrt med et smalt fortau på denne strekningen. Deretter skal saken sendes videre til programrådet i Miljøpakken.

Les mer om alternativene politikerne skal ta stilling til i denne saken: