Statens vegvesen meldte tidligere at de skulle starte vedlikeholdsarbeid på Kroppanbrua denne uken. Arbeidet vil ifølge vegvesenet pågå helt til desember 2021.

Nå melder Statens vegvesen at oppstarten av arbeidet er utsatt to uker. Ny oppstart blir 3. august, heter det i en pressemelding.

Påvirker trafikken

Det blir nedsatt fart og reduksjon av antall kjørefelt mens arbeidet pågår. Høyre kjørefelt i nordgående kjøreretning stenges, og hastigheten settes ned til 70 km/t i de to gjenværende kjørefeltene.

"Trafikantene må regne med noe kø i hele anleggsperioden, og særlig i rushtiden. Det kan også bli nødvendig med kortvarig stenging av veien nattestid", skriver vegvesenet i pressemeldingen.

Det er kun nordgående trafikk på E6 som blir påvirket av vedlikeholdsarbeidet. Sørgående trafikk over Kroppan vestre vil gå som normalt.

Ber sjåførene ta hensyn

Statens vegvesen ber sjåførene om å ta hensyn til sine medtrafikanter og anleggsarbeiderne på brua.

- Vi skjønner at dette er ugunstig for bilistene, men vi renoverer brua for å øke sikkerheten for trafikantene. Det som skal gjøres er å bygge opp en ny kantdrager med nytt rekkverk på østre side av brua. Det skal også skiftes fuge på nordsida av brua, sier prosjektleder Trine Våbenø i pressemeldingen.

Kroppanbrua østre ble bygd i 1975.

- Ved å renovere eldre bruer, kan vi forlenge levetida med rundt 30 år. Lar vi brua forfalle, må vi bygge nytt. Det er naturligvis mye dyrere, og dårlig samfunnsøkonomi. Vi håper de som kjører E6 nordover gjennom Trondheim er tålmodige, sier Våbenø.

I den perioden hvor fugen på nordsida av brua skal byttes, vil hastigheten reduseres til 50 km/t. Dette arbeidet vil i hovedsak bli gjort om natten mellom klokka 22.00 og 06.00. Vegtrafikksentralen vil informere om nøyaktig tidsrom for dette arbeidet.