Under dagens kontroll i Malvik var det ett vogntog som ikke ville stoppe for Vegvesenet.

– Han ble stoppet av politiet og vil bli anmeldt for ikke å ha stoppet, sier seniorinspektør i Statens vegvesen Anette Negaard.

Vogntoget hadde også for mye last og ble ilagt et gebyr på 3350 kroner. Føreren må også ta av det han har i overlast før han kan kjøre videre.

Fikk kjøreforbud

Et annet vogntog fikk også kjøreforbud og vil bli anmeldt da føreren ikke hadde tillatelse til å frakte gods i og til Norge.

– Det er sjelden vi kommer over noen uten gyldig felleskapstillatelse, de aller fleste pleier å ha dette i orden, sier Negaard.

Sjåføren må enten skaffe til veie ny tillatelse fra hjemlandet sitt eller kjøre tomt vogntog ut av Norge.

– Han venter foreløpig på tillatelse, så han blir stående en stund, sier Negaard.

Videre var det 58 kjøretøy som passerte vekta denne dagen, og 13 som ble kontrollerte. I tillegg til de to anmeldelsene ble det ilagt to overlastgebyrer.

– Det har vært en helt grei og gjennomsnittlig dag på jobben, oppsummerer Negaard.