Ungdomsleder fikk utbetalt 400.000 i korona-midler. Brukte pengene på seg selv

Ungdomslederen fikk under koronavåren utbetalt nesten 400.000 kroner for avlyste, utsatte og stengte arrangementer – sendt i organisasjonens navn. Selv brukte han 60.000 på shopping på en dag. – Sannsynlig at dommen blir anket, sier advokaten.

DEL
  • Søkte om penger for kompensasjon for arrangementer som var avlyst
  • La ved budsjett for arrangementer og beregninger av søknadsbeløp
  • Alt var basert på uriktige opplysninger, og bygget på lederens tidligere erfaringer

22. mai fikk han utbetalt 398.500 kroner.

60.000 av disse svidde han av på shopping på en og samme dag, ifølge dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Noe av pengene ble overført til venner og familie. Resten ble brukt på seg selv og private formål.

Fikk utbetalt pengene

I vår kom regjeringen med en krisepakke for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangementer, som arrangører i frivillighets- og idrettssektoren kunne søke om kompensasjon fra.

16. april sendte en leder i ungdomsorganisasjonen inn en søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet, og bekreftet ved innsendelsen at vilkår for å motta stønaden var innfridd.

Pengene fikk han utbetalt en drøy måned senere.

Det kommer fram i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Den nå domfelte mannen har vært en del av ungdomsorganisasjonen hele livet, og har de senere årene hatt en mer aktiv rolle. Han skal ikke lenger være en del av miljøet.

Tilsto forholdene

Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten.

Bedrageriet er regnet som grovt, på grunn av den høye summen.

Retten mener at det er klart skjerpende at dette tillitsbruddet skjer under en pandemi, når samfunnet er i beredskap og en sårbar situasjon.

– Man er derfor avhengig av solidaritet og en dugnad blant hele befolkningen. Ved at enkelte velger å misbruke de støtteordningene som er lagt til grunn under en krisesituasjon, som er den største Norge har opplevd siden andre verdenskrig, taler for at det bør reageres sterkt på tillitsbruddet, heter det i rettens vurdering.

– Ikke minst mener retten at dette er en kynisk utnyttelse av en sårbar og kritisk situasjon.

Han dømmes til fengsel i sju måneder, og må i tillegg betale tilbake de 398.500 kronene.

Reagerer på straffen

Arve Opdahl er mannens forsvarer og forteller til Nidaros at hans klient har tatt betenkningstid etter dommen ble presentert.

- Det er ganske sannsynlig at dommen vil bli anket, sier Opdahl.

Forsvareren reagerer på straffenivået:

- Vi reagerer på at retten har kommet til en høyere straff enn det som ble påstått av øko-krim, sier Opdahl.

Ankefristen utløper om 13 dager og forsvareren forteller at det innen den tid vil bli avklart om hans klient anker saken og eventuelt på hvilket grunnlag.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken