(NT24)

Norges Bank mener en høy egenkapitalandel ved kjøp av sekundærbolig kan hindre spekulering i boligmarkedet og bør gjelde i hele landet.

Det kommer fram i bankens høringssvar til den nye boliglånsforskriften som trer i kraft fra nyttår, skriver Dagens Næringsliv. Høringsfristen gikk ut tirsdag.

«Høy egenkapitalandel ved kjøp av sekundærbolig kan bidra til å redusere risikoen for at investorer selger sekundærboliger i nedgangskonjunkturer og på den måten forsterker et prisfall», skriver Norges Bank.

I Oslo ble det for tre år siden innført krav om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig. Kravet er på 15 prosent for kjøp av primærbolig.

Norges Bank mener det har ført til at færre bruker boligen som investeringsobjekt. Det har igjen dempet prispresset, mener banken.

– Det taler for å la kravet gjelde også i andre områder som kan være attraktive for investorer i sekundærboligmarkedet, for eksempel nær Oslo. skriver banken, som mener kravet får «beskjedne konsekvenser» i områder med mindre press i boligmarkedet.

Nordea mener forslag kan dempe press på boligprisene også i Bergen, Trondheim og Tromsø.

Eiendom Norge hevder egenkapitalkravet for Oslo har utspilt sin rolle, fordi den kraftige prisveksten i 2017 var påvirket av mange investorer, og dermed ikke bør utvides til andre deler av landet