Trondheimsfirmaet Roger Solfilm er begjært konkurs. Det kommer fram i en kjennelse fra Trøndelag tingrett mandag.

Firmaet har spesialisert seg på å legge film på blant annet biler, butikker og kontorbygg, ifølge egen nettside – og holder til på Tiller.

Ifølge kjennelsen har firmaet opplyst en samlet gjeld på 2.442.367 kroner og har anslått at selskapets aktiva har en samlet verdi på 50.000 kroner.

Av de åtte ansatte opplyses det at én er oppsagt.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven (...) for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i den ferske kjennelsen.

Nidaros har vært i kontakt med bedriftstelefonen til Roger Solfilm, hvor en ansatt slengte på røret og sa «ingen kommentar».

Advokat Terje Lium er oppnevnt som bostyrer. Da Nidaros var i kontakt med ham mandag formiddag hadde han ikke fått sett på kjennelsen.