Gå til sidens hovedinnhold

Trondheim trenger en samisk plass

Artikkelen er over 1 år gammel

Trønderhistorie med Terje Bratberg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Trondheim er også samenes by. Det samiske navnet på byen er Tråante. Herfra ble store deler av de samiske områdene i nord administrert. Riktignok ble Nord-Norge ofte administrert fra Bergen, men mye av det sørsamiske området soknet til Trondheim, også Jemtland og Herjedalen. Den første akademiske undervisningen på samisk foregikk også i Trondheim.

Samer og nordmenn har alltid levd i et samspill med hverandre. Til og med det norske kongehuset har en mytisk samisk opprinnelse. Kong Harald hårfagre møtte samen Svåse på Dovre. Han giftet seg med hans datter Snefrid Svåsesdatter.

Samene har hatt et variert næringsliv, basert på reindrift, fiske, jakt. Fri jakt eller fangst synes det bare å ha vært på oter, rev og hval.

Skatten som samene betalte, «Finneskatten», var en viktig inntektskilde for konger og stormenn. Hver mann ble skattlagt etter ætt og byrd.

Sørsamene var underlagt lagmannen i Trondheim. Flere samer ble dømt blant annet omstreifersken Finn-Kirsten. Hun ble brent i Steinberget i 1674. Andre samer som ble dømt for trolldom var Henrik Meråker og Anne Aslaksdatter.

I Tukthuset ble kvinnene som hadde deltatt i Kautokeino-opprøret i 1852 sperret inne. En av dem var Elen Skum.

Vitenskapsmuseet har samiske samlinger helt tilbake til grunnleggelsen i 1760. En av disse gjenstandene er trommen eller runebommen som biskop Gunnerus mottok i 1761. Formen på trommen tyder på at den kommer fra sørsamisk område.

På Trondheim offentlige skole for døve, grunnlagt i 1825 som Trondhjems Døvstummeinstitut, var det mange døve samiske barn. Alle døve samiske barn som bodde i tradisjonelle samiske områder ble sendt hit. De samiske barna ble gjerne vist frem og fotografert iført kofte. Deretter ble de fratatt koftene.

Samene ble fra kristningen av Norge på 1000-tallet gjenstand for misjon. Christian IV utferdiget i 1634 et brev om at det skulle tilsettes en lappeprest. Presten ble lønnet med inntekter fra noen av kronens gårder i Skogn.

Misjonsarbeidet i Norge ble intensivert da presten Thomas von Westen i 1716 begynte med opplæring av samiskspråklige prester i Trondheim. Driften opphørte etter von Westens død i 1727.

I 1752 ble det samiske misjonsseminaret i Trondheim gjenopprettet som Seminarium Lapponicum Fredericianum. Seminaret fikk sitt eget professorat med språkforskeren Knud Leem som professor.

Samme år som seminaret ble opprettet kom den 16 år gamle kystsamen Anders Porsanger til Trondheim. Han ble samisk språkmester ved seminaret. I 1772 ble Porsanger ordinert som sogneprest i Vadsø.

Domkirken er katedralen for nordmenn og samer. Bispedømmet omfattet til 1804 hele området fra Sunnmøre til og med Finnmark. I Mariakapellet finnes den samiske kunstneren Oddmund Kristiansens (1920-97) nonfigurative glassmalerier gir et spesielt lys. Kirken har dessuten et eget samisk alter.

I Metodistkirken på Cicignons plass ble det første store samemøtet avholdt i 1917. Møtet ble minnet med jubileumsarrangementet Tråante 2017.

I den forbindelse ble det fremmet et ønske om å oppkalle en plass eller en gate etter en ledende samepolitiker. Politikerne hadde fremmet et ønske om at plasser og gater skulle kalles opp etter kvinner. Det var derfor lett å lande på den samiske organisatoren Elsa Laula Renberg (1877-1931). Byhistoriekomiteen foreslo å kalle opp et sentralt sted etter henne.

Nå er anledningen der! Monumentet i den ikke offisiellt navngitte plassen mellom Kjøpmannsgate, Krambuveita og Krambugata flyttes nå. Plassen har uoffisielt gått under navnet «Skipakrok». De nyeste arkeologiske undersøkelser viser imidlertid at Skipakrok lå lenger sør i byen.

Her er det en gylden anledning til å kalle opp denne plassen etter Elsa Laula Renberg. Plassen ligger nær metodistkirken hvor samemøtet ble avholdt i den daværende bygningen i 1917. det er også kort vei til hotell Gildevangen hvor Norske Reindriftssamers landsforbund ble stiftet i 1947.

Denne anledningen til å sette fokus på Trondheim som samenes by kan vi ikke la gå fra oss!

Kommentarer til denne saken