Strippeklubben Dreams showbar tok Trondheim kommune til retten etter at kommunen sa nei til å fornøye skjenkebevillingen til utestedet.

Bevillingen ble fornyet flere ganger i perioden 2002 til 2020, før det sa stopp. Etter en rekke klager, tok Erma AS, som driver Dreams showbar, ut stevning for Trøndelag tingrett den 12. februar i år, hvor de la ned påstand om at kommunens vedtak i august i fjor er ugyldig.

Trondheim kommune krevde frifinnelse.

I dommen står det:

  1. Trondheim kommune sitt vedtak av 4. august 2020 med avslag på Erma AS sin søknad om fornyelse av skjenkebevillingen er ugyldig.
  2. Trondheim kommune dømmes til innen 2 – to – uker å betale kroner 400 000 – firehundretusen – for sakskostnader til Erma AS.

Kommunedirektør Morten Wolden opplyser til Nidaros at kommunen tar dommen til orientering, og at det foreløpig ikke er vurdert om det er grunnlag for å anke den.

Skjenkenekt til strippeklubber

Det var i juni i fjor at et flertall i bystyret stemte for at utesteder som fører stripping som underholdningskonsept ikke skal få skjenkebevilling. I Trondheim var det kun snakk om én klubb, nemlig Dreams på Ravnkloa.

I slutten av august møtte Dreams-eieren kommunen i Trøndelag tingrett under to dagers forhandlinger.

– Varaordfører Mona Berger sier i mediene at vi har visst om vedtaket siden 2019 og at vi bare kan drive klubben uten stripping. Det blir omtrent like smart og sammenlignbart som å si at Rosenborg kan fortsette å spille på Lerkendal, men uten ball, sier Atle Maaø, eier av strippeklubben Dreams.

I fjor sommer raste en heftig debatt etter at varaordfører Mona Berger (SV) fremmet et forslag om at det ikke skulle tillates skjenkebevilling for utesteder som førte stripping som underholdningskonsept.

I januar i år ga Statsforvalteren sin uttalelse i saken, og vedtok skjenkeforbudet.

Steile fronter

Da saken ble tatt opp i bystyret i 2019, var det steile fronter da saken ble debattert.

SVs Alida Johanna Damaas forsvarte Bergers forslag om skjenkeforbud, og sa følgende om saken:

– Dreams tjener penger på å gjøre kvinnekroppen som salgsobjekt. Det er vi i SV sterkt imot. Flere byer har gjort det, blant annet Bergen og Sandnes. Det viser at det også kan gjøres i Trondheim.

Fremskrittspartiets Sivert Haugen Bjørnstad og Venstres Erling Moe var deriblant dem som var imot forslaget. Underveis ble det også stilt spørsmål om lovligheten til forslaget.

Til slutt ble skjenkeforbudet vedtatt med 43 mot 23 stemmer.

– Vedtaket sto seg gjennom lovlighetskontrollen, og da ble det varslet at Dreams Showbar ville gå rettens vei. Det er uproblematisk, sier Berger.