Dreams showbar tok Trondheim kommune til retten etter at kommunen sa nei til å fornøye skjenkebevillingen til utestedet. Retten kom i slutten av september med sin dom, som sier at kommunen ikke hadde anledning til å ikke fornye bevillingen.

Trondheim kommune ble dømt i tingretten til å betale 400.000 kroner i saksomkostninger til strippeklubben.

Åpnet dørene

Tirsdag var spørsmålet om kommunen skulle anke dommen oppe til orientering. Kommuneadvokaten og kommunedirektøren anbefalte lukkede dører, men politikerne voterte for åpenhet.

Venstres Erling Moe gikk rett ut og ba om at saken ikke skulle ankes.

– Kommunedirektørens notat sa det klart: Bystyrets vedtak er ikke juridisk riktig og utenfor alkohollovens handlingsrom, sa Moe fra talerstolen.

Han viste til at det ikke er mulig å bruke alkoholloven for å regulere en annen type lovlig virksomhet.

– Vi gikk for langt.

Ap hadde i forkant av orienteringen i formannskapet fristilt sine medlemmer. Gruppeleder Roar Aas sier til Nidaros at det har vært en kjempevanskelig sak for Ap.

– Dette er en sak med mange forsetter som blant annet omhandler likestilling og skjenkebevilling. Jeg har stor forståelse for at våre formannskapsmedlemmer ønsker å stemme over sin egen overbevisning, sier han.

Fremmet forslag

Selv ønsket han å ikke anke.

– Vi har vært med hele veien og har forsøkt å bruke alkoholloven til å begrense virksomheten. I en forholdsvis tydelig tingrettsdom kommer det fram at vi ikke kan gjøre det. Om vi hadde anket hadde vi risikert å bruke store beløp om vi hadde tapt saken. Vi får isteden for jobbe politisk med dette og få endret lovverket, sier Aas.

Kommuneadvokaten anbefalte å anke saken. Ragna Vorkinnslien (uavhengig) tok til ordet for å anke etter at både Sp og Ap, Høyre hadde vært oppe på talerstolen med ønske om å ikke anke saken.

Mona Berger (SV), ordfører for dagen, fremmet forslag om å anke saken og mente saken er rettslig uavklart. Formannskapet behandlet saken som en orienteringssak med anbefalingen fra kommunedirektøren, og det ble en lang debatt på om det i det hele tatt var lovlig å stille forslag i en orienteringssak.

Forslaget fra Berger falt med fire stemmer, og formannskapet har tatt kommunedirektørens anbefaling til orientering: Med andre ord ankes ikke saken.

Heftig debatt

I fjor sommer raste en heftig debatt etter at varaordfører Mona Berger (SV) fremmet et forslag om at det ikke skulle tillates skjenkebevilling for utesteder som førte stripping som underholdningskonsept.

I januar i år ga Statsforvalteren sin uttalelse i saken, og vedtok skjenkeforbudet.

Det var i juni i fjor at et flertall i bystyret stemte for at utesteder som fører stripping som underholdningskonsept ikke skal få skjenkebevilling. I Trondheim var det kun snakk om én klubb, nemlig Dreams på Ravnkloa.

I slutten av august møtte Dreams-eieren kommunen i Trøndelag tingrett under to dagers forhandlinger.