Trondheim Ap leverte inn følgende forslag til årsmøtet i Trøndelag Ap fredag kveld:

«Bare de som har medlemskap og bostedsadresse i samme kommune, teller med i beregning av delegater til kommune, fylkesparti og Landsmøte.»

Forslaget har et klart virkeområde: Den eksplosive veksten til Trond Giskes lokallag, Nidaros sosialdemokratisk forum.

Adresseavisen har også omtalt saken lørdag.

Debatten har rast lenge om hvordan man skal håndtere veksten til Giskes lokallag, som har over 3000 medlemmer, hvorav rundt to tredeler ved siste opptelling hadde bostedsadresse utenfor Trondheim.

Om dette forslaget skulle blitt satt ut i livet ville det gjøre at alle medlemmer i lokallag som har bostedsadresse i en annen kommune enn der de har medlemskapet sitt, slutter å telle når man skal beregne delegater. Dette vil altså gjelde minst 2000 medlemmer av Giskes lokallag.

Delegater er medlemmer med forslags-, tale- og stemmerett på årsmøter og landsmøter i partiet.

Forslaget er noe annerledes enn det som sentralstyret i Ap har gått inn for – at alle medlemmer skal telle i delegatberegningen der de er bosatt. Giske selv har foreslått at medlemmer selv skal kunne velge hvor de har lyst til å telle. Det er til slutt Aps landsmøte som skal ta stilling til denne saken.

Forslaget er foreslått oversendt til redaksjonskomiteen for organisatoriske saker, og skal etter alle solemerker behandles i løpet av lørdag.

Årsmøtet i Trondheim Ap avholdes lørdag og søndag 25. og 26. mars.