Kampen mot en laks er noe du sent vil glemme. For mange er det årlige laksefisket er sommerens høydepunkt. I år har det mange steder vært mye snø i fjellet og alt ligger til rette for god vassføring og godt fiske.

Tana troner på toppen av listen over norske elver og vassdrag der det i gjennomsnitt er tatt flest fisk de siste ti årene. På de to neste plassene følger Namsenvassdraget og Altavassdraget.

Selv om Tana kan vise til beste gjennomsnitt, var det i Namsen fiskerne halet i land flest fisk i 2019, viser tall fra Statistiske sentralbyrå (SSB).

Om lag 47 500 laksefisk, mest i landet, ble landet i Finnmark i 2019. Trøndelag og Nordland følger deretter med en samlet fangst på henholdsvis 26 900 og 19 100 fisk. Flest storlaks, minst 7 kilo, fikk man i Trøndelag. Gaula og Orkla var på topp med henholdsvis 1 350 og 1 125 fisker.