En storstreik er under oppseiling i flybransjen når både piloter, flyteknikere og bakkepersonell kan bli tatt ut i streik omtrent samtidig.

En slik situasjon vil kunne få store konsekvenser for reisehungrige nordmenn, som kan få ferien ødelagt av forsinkelser, kanselleringer og usikkerhet.

Dette er situasjonen nå - hvor vi kan få en trippelstreik:

18. juni ble 31 flyteknikere tatt ut i streik etter brudd i meklingen mellom NFO og NHO Luftfart. Fra 20. juni tas ytterligere 75 flyteknikere ut i streik, tilsvarende en fjerdedel av flyteknikerne i Norge.

Norwegian har allerede kansellert fire flygninger som følge av flytekniker-streiken mandag.

Flytekniker-streik

Hva: 31 flyteknikere er tatt ut i streik. NHO og NFO ble ikke enige i meklingen. Fra 20. juni tas ytterligere 75 flyteknikere ut i streik, tilsvarende en fjerdedel av flyteknikerne.

Hvorfor: Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) oppgir at lønnen har vært under press så lenge at yrket ikke lenger er konkurransedyktig. Flyteknikerne krever 60 kroner mer i timen, tilsvarende en lønnsvekst på mellom 17 og 18 prosent.

Totalt finnes det drøyt 400 flyteknikere i Norge. Ifølge NFO er 70 prosent av flyteknikerne over 50 år. Og minst en fjerdedel kan gå av med avtalefestet pensjon i løpet av de neste fem årene. Det skjer samtidig som de totalt fire skoleklassene i Norge sliter med rekrutteringen.

Bakgrunn: Meklingen ble avsluttet 03:50 natt til lørdag 18. juni. Tidligere har partene møttes til forhandlinger. Der var avstanden for stor, og hovedforhandlingene mellom NHO og NFO ble brutt 26. mai.

Natt til tirsdag 21. juni kan bakkemannskapet gå ut i streik. 160 flyarbeidere kan tas ut i streik ved Aviator i Bergen og Widerøe Ground Handling i Trondheim. Dette omfatter bakkepersonell som mekanikere, stuere, sjåfører, rengjøringspersonell og ellers personell knyttet til lasting og lossing og ekspedisjon.

Bakkemannskap-streik

Hva: 160 medlemmer i Fellesforbundet kan gå ut i streik ved midnatt, natt til tirsdag. Meklingen gjennomføres mandag. I første omgang er det Fellesforbundets medlemmer i Aviator i Bergen og Widerøe Ground Handling i Trondheim som kan tas ut i streik.

Hvorfor: Flyarbeiderne krever mer i lønn. Manglende reallønnsutvikling er tema står i sentrum når partene møter til mekling mandag.

Bakgrunn: I forhandlingene mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet 28. april, ble partene enige om avtalen Flyoverenkomsten.

Men på Fellesforbundets uravstemning en drøy måned senere, 2. juni, ga medlemmene tydelig beskjed om at avtalen ikke var god nok: 85 prosent av medlemmene sa nei til avtalen kalt Flyoverenkomsten. 63 prosent av de stemmeberettigede medlemmene deltok, og i underkant av 1700 medlemmer stemte.

Videre kan også en omfattende pilotstreik bli et faktum. 29. juni kan 900 SAS-piloter gå ut i streik. Samtidig varsler flere europeiske Ryanair-ansatte streik fra 24. juni.

Pilotstreik i SAS

Hva: 900 SAS-piloter fra Norge, Sverige og Danmark kan tas ut i streik fra 29. juni. Av disse flyr 430 fra Norge. Opp mot 250 avganger og 45.000 reisende kan bli rammet hver dag. Det er ikke kjent hvor mange avganger som gjelder reiser fra norske flyplasser.

Hvorfor: SAS-pilotene sier at flyselskapet krever at pilotene godtar 30 prosent besparelse i pilotkorpset. I tillegg sier pilotene at SAS har krav på at pilot-stillingene blir i de nyopprettede bemanningsselskapene.

Bakgrunn: Det er særlig opprettelsen av SAS' to datterselskaper SAS Connect og SAS Link som har vært gjenstand for strid i forhandlingene om en ny tariffavtale.

Tariffavtalene mellom SAS Pilot Group (SPG) og SAS-ledelsen gikk ut 31. mars, og tarifforhandlingene ble brutt 29. mars da kravet om 30 prosent nedgang i vilkår ikke ble akseptert av SPG.

Ifølge pilotforeningen har pilotene gått med på innsparingstiltak som utgjør 25 prosents besparelse. Til gjengjeld vil de ha en forsikring om at det er deres medlemmer som får de nye arbeidsplassene som skal fylles i datterselskapene SAS Link og SAS Connect.

Vil skåne feriereisende

Norwegian kansellerte mandag morgen tur-retur fly fra Bergen til London Gatwick og fra Oslo til Nice. Mandag formiddag kansellerte de også en Trondheim-Bergen-flyvning, opplyser kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til Nettavisen.

– Årsaken er at vi har hatt fly som har hatt behov for teknisk kontroll, som vi ikke har hatt mulighet til å gjennomføre på grunn av personalmangel som følge av streiken, sa pressekontakt Silje Glorvigen i Norwegian til NTB mandag morgen.

Nettavisen har vært i kontakt Norwegian for å høre hvilke ruter som vil rammes hardest om streiken trappes opp.

– Når vi kommer dit at vi må kansellere flyvninger på grunn av streiken, vil vi forsøke å gjennomføre de typiske ferierutene til utlandet. Det betyr også at eventuelle kanselleringer i større grad kommer på strekninger med høy frekvens, hvor vi flyr flere ruter, sier Tuman til Nettavisen.

– Du blir kontaktet

Norwegians kommunikasjonsdirektør Tuman påpeker at det er en sammensatt kabal som må legges når flybransjen påvirkes av streik midt i ferien.

– Det er som å legge kabal med mange kortstokker samtidig. Vi har ikke den konkrete oversikten over hvilke flyvninger som vil rammes ennå, det er for tidlig. Men vi forbereder oss, sier han.

Tuman har en klar beskjed til reisende som frykter at ferien blir avlyst:

– Har du ikke hørt noe fra flyselskapet, kan du gå ut fra at reisen går som normalt. Du blir kontaktet av flyselskapet om det blir noen endringer, sier han.

Les også: Redd for pilotstreik eller flyplasskaos? Sjekk hva du har krav på

Kan ikke si hvem som rammes

SAS har allerede kansellert 4000 flyvninger i sommer. Dermed vil selskapet i utgangspunktet ha færre flyvninger å tære av enn normalt dersom streiken blant teknikere trappes opp.

Pressesjef Tonje Sund i SAS sier at ingen SAS-flyvninger så langt er påvirket av flyteknikernes streik. Hun vil imidlertid ikke si noe om hvilke ruter som vil kunne rammes hardest av en opptrapping av den pågående streiken, eller hva som skjer om det blir pilotstreik og streik blant annet bakkepersonell samtidig.

– Eventuelle konsekvenser må vi komme tilbake til. Passasjerer som blir berørt får beskjed direkte fra oss, sier hun til Nettavisen.

Sund kan ikke si noe om de vil forsøke å skåne ruter til typiske feriedestinasjoner i utlandet, men på generelt grunnlag kan hun si at de prøver å minimere konsekvensene for reisende når det oppstår trafikkforstyrrelser. Hun kan heller ikke uttale seg om hvilke flyplasser som vil hardest rammet.

– Vil dere prøve å kutte fly som ikke er fulle først, og skåne fullbookede fly?

– Vi må vurdere konsekvensene hvis vi kommer dit, men vi håper det kommer en snarlig løsning på forhandlingene, sier Sund.

Les også: Flyplass-kaos i Brussel og London: 5000 passasjerer rammet på Heathrow

Vanlig å prioritere familier og dem med dyre billetter

Ifølge flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair er det et knippe kriterier som normalt påvirker hva slags flyvninger som prioriteres:

– Hva hvert selskap gjør, må de svare på. Men det er noen prioriteringer som er vanlige, som billettens pris, status i bonusprogram, personer med mobilitetsproblemer, familier som reiser sammen og de som har forbindelser videre, sier han til Nettavisen.

– Er du booket på en rute til København og skal videre til New York, veier det tyngre enn om du bare skal til København, sier Elnæs.

Teknisk svikt kan påvirke rutenettet

Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe, sier at de allerede har vært nødt til å utsette en flyvning, fra Bodø til Leknes, på grunn av flyteknikerstreiken.

– Vi har begynt å få den typen utfordringer nå. Vi forhåndskansellerer ingen ruter, men det kan tenkes at vi vil få utfordringer med uforutsette tekniske hendelser, sier hun til Nettavisen.

Om et fly blir stående i for eksempel Sogndal på grunn av tekniske problemer, og streiken gjør at det ikke er noen teknikere å sende, blir flymaskinen stående.

– Det vil også kunne påvirke andre ruter. Kanskje skulle det flyet til Helgeland og så videre til Finnmark samme dag. Hele landet kan bli rammet, sier Solli.

Hun har én oppfordring til reisende:

– Møt til samme tid som før, men ha tålmodighet med de ansatte for det er mange som er ny i jobben, sier Solli, som mener mange møter opp altfor tidlig på flyplassen, som igjen skaper mer kaos enn nødvendig.

Widerøe måtte for øvrig kansellere en avgang fra Bergen til Heathrow i England mandag, men dette skyldtes at det ikke var kapasitet nok til å imot alle flyene i London.

Vil unngå kanselleringer

Anita Svanes er kommunikasjonsdirektør i det norske flyselskapet Flyr. Selskapet er foreløpig ikke berørt av flyteknikerstreiken, opplyser hun.

– Vi vil forsøke å begrense skadevirkningene av en streik så langt det er mulig, og unngå kanselleringer så godt vi klarer på de typiske feriedestinasjonene, sier Svanes til Nettavisen.

Videre forteller hun at Flyr har opplevd en øking i antall bookinger de to siste ukene, etter at det ble varslet om en mulig storstreik blant SAS-piloter.

– Flyr har over lengre tid sett en sterk økning i bookinger og salget, og vi har allerede en del utsolgte flyreiser, avslutter Svanes.