Fv 707 på strekningen Klett - Flakk: Vi får meldinger om at det skal ha gått et mindre jordras ca. 1 - 2 kilometer fra Flakk ferjekai, ved Klefstadbukta, skrev Vegtrafikksentralen Midt på Twitter klokka 7.13 torsdag.

Det ene kjørefeltet var delvis sperret på stedet.

Entreprenør er varslet og på vei for å rydde opp, ble det opplyst.

Vegard Omdal, operatør ved Vegtrafikksentralen, sa at sentralen har mottatt tre meldinger om veien.

– Vi fikk beskjed om at det var et tre som hadde veltet og sperret det ene kjørefeltet, i tillegg til småsteiner. Ifølge siste melder skal det ikke være store mengder, men vogntog må over i motsatt kjørefelt for å komme forbi.

Klokka 9.52 varsler Vegtrafikksentralen at veien er ryddet, og at trafikken igjen kan gå som normalt.