– Vi arbeider fortsatt med å få oversikt over de materielle skadene, og skal gjøre en gjennomgang og vurdering av de kulturhistoriske verdiene, sier Anne Bjørg Evensen Svestad, leder for seksjon kulturminner i Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

Der opplyses det at en del av sikringsarbeidet de har gjort var å løfte ned kuppelen.

– Selv om kuppelen var i overraskende god stand, kan vi dessverre ikke gjenbruke den. Vi skannet den før vi tok den ned. Den digitale kopien sammen med kuppelen selv, vil være det beste underlaget når det skal lages en kopi, sier Svestad.

Fylkeskommunen jobber fortsatt med å få oversikt over de materielle skadene.

Må få oversikt over skadene

Det var lørdag morgen, 27. august, at den over 100 år gamle bygningen i Elgeseter gate 30B sto i flammer.

Nå beskrives en krevede prosess for å bevare det som er igjen etter at «dronningen» ble skadd i brann.

– Vurderinger av hvordan bygningen kan sikres på best mulig måte, samtidig som man arbeider med et brannobjekt som utgjør en risiko for liv og helse, gjør at arbeidene så langt har vært en krevende prosess, sier fylkeskommunen pressemeldingen.

Når bygget er tilstrekkelig sikret, starter arbeidet med å få oversikt over innvendige skader.

I tillegg jobbes det med å finne ut hvilket tak som vil sikre bygningen på best mulig måte. Det skal nå prosjekteres og bygges nye midlertidige takkomponenter, før de fraktes til Elgeseter gate og monteres.

– Med trafikksituasjonen blir det behov for stenging av gaten, dermed blir det en operasjon som må planlegges nøye. En tak-over-tak- løsning vil komme på plass i løpet av noen uker, opplyses det.

Tidligere denne uken opplyste politiet at de var ferdige med å etterforske brannen, og at det ikke er noen mistenkte i saken.

Politiet kjenner heller ikke til årsaken til brannen.

– Men det hadde verken vært koblet på vann eller strøm i bygget siden 2014, så noen elektrisk årsak kan det ikke ha vært, opplyste politiadvokat Kristine Shanika Østergård ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen onsdag.

Saken skal nå sendes videre til Riksadvokaten som i et prosjekt skal se på etterforskningen av brannsaker.

Vakte sterke følelser

Brannen i Elgeseter gate 30B oppsto to år etter at det ble vedtatt av bystyret å bevare jugendgårdene.

Det skapte sterke reaksjoner hos mange, blant annet hos bystyremedlem Trond Åm (V) som på Facebook stilte spørsmål om hvordan det kunne skje.

– Det er to år siden det ble vedtatt å bevare jugendgårdene i Elgeseter gate, og snart ti år siden arbeidet med oppgradering av Elgeseter gate og bevaring av gårdene begynte. Trøndelag fylkeskommune som eier gårdene kunne og burde ha kvittet seg med byggene i det øyeblikket de ble vedtatt bevart, sa Åm til Nidaros da.

Dette ble avvist av fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) som påpekte at det er «kommunen som er ansvarlig for byutviklingen og styrer prosessene ved byutformingen ved byplankontoret og deres rådgivende rolle samt framtidig eierskap til planer. Reguleringen foregår uavhengig av eierskap til bygg og anlegg.»

Den samme ettermiddagen som bygget brant, ble det også reagert en spontanaksjon utenfor brannstedet, hvor rundt 30 personer møtte opp for å vise hvor opprørende de syntes brannen var.

– Det er to år siden bystyret vedtok at bygårdene skulle bevares. Ingenting har skjedd, så skjer dette. De som har latt den stå i to år, uten at det skjer noe, de har et ansvar, sa Samuel Feragen, leder av Fortidsminneforeningen i Trondheim da.

Også denne kritikken ble avvist av Sandvik som da forklarte at fylkesdirektøren hadde varslet sak om avhending av byggene, men at dette krevede en avklart reguleringsplan.

– Denne finnes ikke siden Trondheim bystyre har gått bort ifra de opprinnelige planene for utviklingen av gata, skrev han i en SMS til Nidaros.

Historisk bygg

Ifølge Fortidsminneforeningen ble dagens ferdselsåre over Elgeseter først etablert for Størenbanen på 1860-tallet. Da jernbanen ble flyttet 1882, erstattet Elgeseter gate den daværende hovedferdselsåren, Klæbuveien.

På begynnelsen av 1900-tallet ble byggingen av murleiegården på tre til fire etasjer påbegynt, med utgangspunkt i en rutenettplan og en gatebredde på 18 meter.

Mellom 1960 og 1980 forsvant murgårdene langs vestsiden av gata én etter én, skriver Fortidsminneforeningen. Dette skjedde fordi det i 1957 ble vedtatt en reguleringsplan som forutsatte fire kjørefelt og beplanting, som krevde en totalbredde på 34 meter.

De tre bygningene i Elgester gate 4, 6 og 30B er dermed de eneste bygningene som står igjen fra tidlig 1900-tall i denne gata.

Motstand fra fylket

I mai 2020 vedtok fylkesutvalget at dersom Trondheim kommune ønsker å beholde dagens gateløp og kjøremønster i gaten, og samtidig beholde de tre jugendbygningene, mener fylkesutvalget at det ikke finnes grunnlag for et stort og omfattende ombyggingsprosjekt i Elgeseter gate.

Kommunalråd Ola Lund Renolen (MDG) var overrasket over dette vedtaket.

– Jeg kan ikke skjønne at det er noe annet enn et gigantisk mageplask. Jeg vet ikke helt hva de tenker å oppnå. Har de gitt opp alt og kapitulert? spurte han.

Uenighet i bystyret

Da saken omsider kom opp til endelig behandling høsten 2020, var uenigheten innad i bystyret stort. Da saken ble avgjort foreslo Frp og Senterpartiet å rive alle tre jugendbygningene i Elgesetergata.

Høyre på sin side, ville ikke nødvendigvis rive alt:

– Det er delte meninger i Høyre om hva som bør rives og ikke, men det som er viktig for oss er at vi får ei god trafikkløsning i gata, sa Ingrid Skjøtskift i bystyret.

Nå er det avgjort: Bystyret bevarer jugendbygningene i Elgeseter gate

Fikk stå til slutt

Trond Åm (Venstre) fremmet i bystyret følgende forslag, på vegne av Venstre, SV, Arbeiderpartiet, KRF, MDG og Rødt: «Bystyret vedtar at videre arbeid med reguleringsplan for Elgeseter gate skal ta utgangspunkt i at Elgeseter gate 4, 6 og 30b bevares»

Arbeiderpartiet ville i utgangspunktet verne 30b, og rive nummer 4 og 6. Men så snudde de.

– Samarbeidet med miljøkameratene har vært et av de viktigste verktøyene for å utvikle byen i en miljøvennlig retning. Miljøpakken har vært en suksess. Arbeiderpartiet har som primærstandpunkt ønsket å støtte kommunedirektørens innstilling, sa gruppeleder Roar Aas i bystyret.

Til slutt vedtok bystyret at alle bygningene skulle få stå.

Les også

Da Trondheim sto i brann

Les også

Et sort hull i byens hjerte. Hva nå?