Tony innså at han ikke kunne utbetale feriepenger: – Så ingen annen utvei enn å melde oppbud

Jacobsen og Svart har stengt dørene og meldt oppbud.