Gå til sidens hovedinnhold

Togstasjonen skal bli ny: «Omfattende og uvanlig komplisert»

Et nytt terminalbygg samt kontor og samferdselsanlegg skal bygges ved Trondheim sentralstasjon. Planen er å starte byggingen i år, og ferdigstille prosjektet i 2025.

For abonnenter

Bane NOR Eiendom har sammen med Trøndelag fylkeskommune store planer for stasjonsområdet i årene framover.

Knutepunktet benyttes daglig av over 6000 reisende, og antallet reisende er forventet å dobles i løpet av de kommende 20 årene.

En reguleringsplan for området er vedtatt, og innebærer blant annet en ny kollektivterminal, utvikling av kontor- og næringsareal, handel og boliger.

Utbygging i flere trinn

Nå skal politikerne i bygningsrådet i Trondheim behandle en sak om rammetillatelse for det nye terminalbygget samt kontor, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Saken inneholder flere illustrasjoner som viser hvordan området skal forvandles.

Utbyggingen skal foregå i flere faser. Det er første byggetrinn kalt terminalbygget som nå blir omsøkt. Dette trinnet består av to bygninger, et mot Gryta og et mot nord plassert over jernbanespor. Høyden på bebyggelsen varierer fra fem til syv etasjer. Målet er å starte prosjektet i 2022, og ferdigstillelse i 2025. Det er utarbeidet planer for anleggsperioden som skal sikre drift av tog og buss under hele arbeidet.

Bane NOR Eiendom lanserte høsten 2019 en arkitektkonkurranse for den nye terminalen ved stasjonen. Vinnerforslaget «Kurven», laget av Arkitema Architects AS og Per Knudsen Arkitektkontor AS, er det rammesøknaden bygger på.

LES OGSÅ: Reagerer etter Nidaros-oppslag: – Betyr i praksis at kommunen gir dem næringsforbud

Anbefaler delvis godkjennelse

I saksframlegget til politikerne påpekes det at både «reguleringsplan og byggeprosjektet er omfattende og uvanlig kompliserte.» Det vises til at det derfor trolig vil bli behov for å behandle flere søknader om endringer av tillatelse senere i prosessen.

Kommunedirektøren anbefaler bygningsrådet å godkjenne søknaden delvis. Kommunedirektøren foreslår å innvilge de fleste søknader om dispensasjon samt å gi midlertidig dispensasjon for plassering av trafostasjon. Kommunedirektøren råder imidlertid bygningsrådet å si nei til dispensasjon på plassering av baldakiner (kalesje/tak over inngangsparti), gangbro over passasje og vindfang.

Innstillingen til kommunedirektøren er at saken sendes til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak hvor tekniske og formelle vilkår, samt utfyllende opplysninger knyttet til tiltaket, blir ivaretatt.

Møtet i bygningsrådet er 11. januar.

Les også

Morten (60) raser over «utbyggings-bonanza»: – Vi aksepterer ikke det som skjer

Kommentarer til denne saken