Tidligere fredag meldte St. Olavs hospital om ti innlagte koronapasienter med én person innlagt på intensiv.

Dette tallet er senere korrigert: To av elleve innlagte er på intensiv avdeling. Én av dem er tilkoblet respirator.