Linje 13 (Havstad-Østmarka) forlenges helt til Østmarkneset. Fram til nå har Strindheim vært start- og endepunkt.

– Kort oppsummert vil linje 13 gå helt til Østmarkneset og den vil ha mange avganger fra morgen til kveld. I tillegg passerer den kollektivknutepunktet på Strindheim og gir muligheter for å reise på tvers av byen uten å måtte nedom sentrum. Det blir også en god kobling mellom St. Olavs hospital og Østmarka psykiatriske sykehus, sier Harald Storrønning i AtB i en pressemelding.

Linje 15 (Torgård-Østmarka) blir spesielt tilrettelagt for arbeids- og skolereiser, med morgen- og ettermiddagsavganger.

– Da holdeplassen på Østmarkneset sto ferdig, fikk vi mulighet til å tilby et langt bedre kollektivtilbud i denne delen av byen. Noe som igjen betyr at det åpner seg langt flere reisemuligheter både på tvers av bydeler og til sentrum. Vi tror og håper det blir mye brukt, sier Storrønning i pressemeldingen.

Endringene trer i kraft fra mandag 21. februar.