Tillitsvalgte om barnehage: Detaljstyring, fryktkultur og gjengjeldelse etter tilbakemeldinger

Hovedtillitsvalgte fra flere fagforeninger leverte bekymringsmelding om forholdene ved Lade barnehager. Her er det de reagerer på.