I forrige uke pågikk tre hovedforhandlinger i samme sak, på en og samme dag. Én på norsk, én på tysk og én på fransk. På tiltalebenken i alle tre sakene satt klimaaktivister som har brukt sivil ulydighet som virkemiddel.

I den norske delen av saken, erkjente ingen av de fem tiltalte straffskyld. Alle erkjente imidlertid de faktiske forhold, men påberopte seg nødrett. Nødrett er en rettighet man kan ha til å utføre en straffbar handling uten å bli straffet for det, når det foreligger en nødsituasjon.

Aktivistene: – Har prøvd alt

Aktivist Astrid Rem (31) trakk fram at hun har gjort alt hun kan for å bidra og påvirke, uten at det har nyttet, før hun har gått til skrittet og begått sivil ulydighet.

– Jeg har gjort alt jeg kan for å forhindre klimakrisens verste utfall, og det er det utfallet dagens politikk styrer mot, sa hun i sin forklaring.

Rem deltok i fire av de fem veiblokkeringene i midten av juni, og fikk et forelegg på 40.000 kroner.

Ingen av aktivistene vedtok foreleggene sine, og nettopp derfor endte saken i retten. Der la aktor, politiadvokat Anne Haave, ned påstand om bøter, som spant fra 14.400 kroner til 40.000 kroner.

– Demonstrasjonene innebærer en risiko for liv og helse, mener politiet, sa Haave i sin prosedyre mot slutten av rettssaken.

Hun mener at de ikke kan påberope seg nødrett i saken, og viser til en lignende sak med sivil ulydighet, der det ble vurdert at de tiltalte hadde flere handlingsalternativer.

– Ødelegger det eneste stedet der alt vi kjenner kan eksistere

Alle de fem tiltalte snakket om klimaet og viktigheten av handling for å snu den negative utviklingen, i sine forklaringer.

– Vi er på vei til å ødelegge det eneste stedet der alt vi kjenner kan eksistere, og det er atmosfæren vår. Jeg kommer fra et øylandskap på Nordlands-kysten som består av mange øyer med mye fugler. Lydene fra dette landskapet sitter veldig sterkt i meg. Nå eksisterer den ikke lenger, sa Ståle Prestøy (59).

Han manet til handling raskt.

– Vi har 3-4 år på å snu utviklinga. Det er forferdelig kort tid, og det er lite grunn til å tro at det politiske flertallet vil endre seg sånn at det kommer til å skje.

Han fikk støtte fra tiltalte Hilde Austlid.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at det er politisk uenighet om vår felles overlevelse, sa hun.

– Jeg er redd, jeg er sint. Jeg er redd på egne vegne, men jeg er også mor, tante og grandtante. Jeg har venner, og viktigst: Jeg er medmenneske.

Dømmes for ordensforstyrrelse

Mandag, bare fem dager etter rettssaken, falt dommen mot aktivistene. Klimaaktivistene møttes utenfor tingretten og gikk samlet inn i rettssal 103 for å få vite utfallet.

Dommen leses nå opp.

Fire av de fem norske tiltalte har møtt opp for å få dommen forkynt. Alle fire dømmes for ordensforstyrrelse, og størrelsen på boten bestemmes etter hvor mange aksjoner hver enkelt aksjonist har vært med på.

Høyest bot får Astrid Rem, som også var den som forklarte seg lengst og på vegne av alle de tiltalte i hovedforhandlingen. Hun dømmes til en bot på 20.000 kroner. Det er bare halvparten av det politiadvokat Anne Haave, som er aktor i saken, la ned som påstand i rettssaken. Laveste bot er på 11.400 kroner.

Ankefristen er på to uker, og alle aktivistene tok betenkningstid etter å ha fått dommen lest opp.

– Jeg er helt uenig i disse punktene jeg har blitt dømt for, men jeg tar betenkningstid, sa Rem i retten.