Årets sesong for RS-virus har startet uvanlig tidlig. I flere deler av landet har det vært en rask økning i antall positive prøver, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

På St. Olavs hospital er ti barn innlagt med RS-virus, opplyser kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs hospital, Marit Kvikne.

Samtlige av de innlagte barna er under fire år, og ingen av dem skal være alvorlig eller kritisk syke, opplyser Kvikne.

Hun forteller at barne- og ungdomsklinikken er forberedt på vintersesongen med mer virussykdom.

- Vi har også merket økt pågang av pasienter, uttaler hun.

RS står for Respiratorisk-syncytialt virus og er et virus som smitter gjennom luften og kontakt. Viruset kan forekomme hos både barn og voksne, som oftest i vintermånedene, og gir de fleste forkjølelsessymptomer. En RS-forkjølelse kan trekke ned i lungene og gi bronkiolitt, skriver FHI.

Sterkt pressede avdelinger

Flere barneavdelinger melder om mange innlagte barn og sterkt pressede avdelinger. Andelen positive prøver for RS-virus har mer enn doblet seg i løpet av to uker, fra 8 prosent i uke 40 til 17 prosent (1.199 påvisninger) i uke 42.

FHI opplyser at det var flest positive prøver i aldersgruppen 0–4 år (771 positive tester i uke 42).

Økningen skyldes trolig at det har vært færre luftveisinfeksjoner under koronarestriksjonene, inkludert RS-virusinfeksjoner, og at det derfor nå er mindre immunitet enn normalt i befolkningen og særlig blant små barn.

– Generelt bør terskel for å kontakte lege være lavere jo yngre barnet er, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Hun oppfordrer foreldre til å kontakte lege ved bekymring for sitt syke barn, for eksempel på grunn av slapphet, feber, anstrengt pust, tungpust eller når barnet ikke spiser.

Dette bør du gjøre

I deler av landet har det vært en sterk økning i antall positive RS-virusprøver i oktober, og flere barneavdelinger melder om mange innlagte barn og sterkt pressede avdelinger. Her er råd om hva foreldre kan gjøre for å minske smitterisiko.

  • Hold barn med nye symptomer på luftveisinfeksjon hjemme fra barnehage, også når koronatesten er negativ. Dette kan minske smittespredning til andre barn, uansett virus. Som for andre sykdommer, er man mest smittsom i starten.
  • Småbarnsfamilier bør unngå besøk av voksne og barn som har luftveissymptomer – det er et godt råd også når det ikke er virussesong.
  • I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk begrenses. Dersom familien har behov for støtte, omsorg og avlastning, bør dette likevel ivaretas.
  • Storesøsken må vaske hender når de kommer hjem fra barnehagen, før de hilser på spedbarn i familien.
  • Dersom storesøsken blir syke, bør foreldre passe på at de ikke er tett på spedbarnet, selv om det kan være vanskelig i praksis. Dette er særlig viktig i de første dagene av en luftveisinfeksjon.