Tatt med 1,3 i promille ni timer etter ulykke

Føreren hadde kjørt fra Stjørdal, innom Trondheim og videre til Snillfjord. Der endte ferden i grøfta.