Gå til sidens hovedinnhold

Tatt i 148 km/t på ny E6

I sommer ble mannen i 30-årene tatt 68 km/t over fartsgrensen.

Mannen erkjente forholdene da han tidligere denne uken møtte i Sør-Trøndelag tingrett.

Ifølge dommen kjørte mannen i 148 km/t med en varebil på E6 ved Hårstadkrysset på Heimdalsmyra klokken 22.15 på en lørdagskveld i juni i år.

Dette krysset og strekningen det ligger på sto ferdigbygd i fjor.

Retten påpeker i sin dom at en slik hastighet er forbundet med et stort fare- og skadepotensial.

«Retten legger til grunn at kjøringen fant sted på en rett vei, at det på tidspunktet for kjøringen var god sikt, oppholdsvær og ingen trafikk. Det er ikke opplyst at det oppstod spesielt trafikkfarlige situasjoner som følge av kjøringen, ut over den høye hastigheten. Disse momentene tilsier at siktedes kjøring i seg selv ikke utgjorde en akutt fare. Hensynet til trafikksikkerheten veier imidlertid tungt. Kjøring i så høy hastighet kunne ha medført en betydelig fare, og både allmennpreventive og individualpreventive hensyn gjør seg gjeldende i sakens tilfelle», heter det i dommen.

Mannen ble dømt til 14 dagers fengsel. Han er også fratatt førerkortet i 16 måneder.

Mannen vedtok dommen i retten.

Kommentarer til denne saken