Tar oppgjør med politi og Vegdirektorat etter bråk rundt metrobuss-prosjekter – skal ha kostet millioner

Det har vært en rekke konflikter i veiprosjekter for metrobussene. De direkte økonomiske konsekvensene av de ekstra prosessene er nær 10 millioner kroner.