Nidaros har fått se AtBs oversikt over antall bussreiser som ble foretatt fra 1.-26. januar i år, sammenlignet med samme periode i 2022.

Tallene er tydelige: Sammenlignet med januar i 2022 har Trondheims befolkning tatt bussen mer enn én million flere ganger i 2023.

2022: 1.804.542 reiser

2023: 2.809.239 reiser

Disse tallene er altså antall reiser registrert på AtBs strekninger i Trondheim fra 1. til 26. januar.

Direktør for marked og kommunikasjon i AtB, Grethe Opsal, skriver i en e-post til Nidaros at økningen nok i noen grad kan sees i sammenheng med koronatiltakene som fortsatt preget livet i januar 2022.

– Økning i antall reisende er veldig positivt og bra for alle. Sammenlignet med 2022 var januar i fjor fremdeles preget av covid, og vi ser nå tydelige tegn på at alt endelig fungerer som vi er vant til igjen. Det er svært positivt at så mange velger å reise kollektivt, skriver Opsal.

Publikumsrekorder daglig

Men fraværet av koronatiltak er heller ikke hele forklaringen.

Hver dag i forrige uke, fram til torsdag ble det satt ny publikumsrekord siden omleggingen av rutene i 2019. Torsdag nådde man rett i underkant av 155.000 påstigninger på én dag.

Kommunikasjonsrådgiver i AtB, Ole-Fredrik Lambertsen, påpeker at tallene fra før omleggingen også er lavere enn dette, men at tallene ikke er direkte sammenlignbare.

– Veksten vi ser nå er svært positiv, og vi er glad for hver reiserekord vi ser. Det at flere reiser kollektivt er bra for miljøet i tillegg til at det gir en velfungerende by, skriver Opsal.

Nidaros har også fått tilsendt en sammenstilling av januar måned i år og i fjor, fordelt på de fem mest populære linjene.

Alle linjene merket markant økt pågang i perioden i 2023. Langs linje 11, som går fra mellom Risvollan og Stavset, er antallet reisende godt over fordoblet sammenlignet med januar i fjor.

Rundt én av ti var uten gyldig billett

Ifølge AtB er ikke tallene for hvor mange som har fått gebyr på bussene klare før etter januar er over, men i desember 2022 fikk 8,9 prosent av passasjerene som ble kontrollert gebyr.

– Når det gjelder antallet som reiser uten gyldig billett er dette fremdeles et for høyt tall, som vi jobber aktivt med å få redusert. Billettinntektene går direkte tilbake til drift av kollektivtilbudet og er viktig for å kunne opprettholde tilbudet vi har i dag, skriver Opsal i en e-post til Nidaros.