Møtet startet på stortingspresidentens kontor klokka 11.

– Formålet er å drøfte den situasjonen som har oppstått, sa Hansen til NTB i forkant av møtet.

Flere partier har krevd at stortingspresidenten må holde en redegjørelse for Stortinget etter avsløringene i Adresseavisen om at hun kan ha fått pendlerbolig i strid med reglene.

Etter det NTB kjenner til, er det ventet at de parlamentariske lederne vil diskutere dette med Hansen på møtet klokka 11.

Selv var stortingspresidenten ordknapp før møtet.

– Jeg har ingenting å melde før jeg har snakket med de parlamentariske lederne, sa hun.

– Er du åpen for å holde en redegjørelse i stortingssalen?

– Jeg er rede til å gjøre hva som helst, jeg. Men jeg vil snakke med dem først.

Har beklaget

Stortingspresidenten har beklaget og sagt at hun misforsto reglene om pendlerbolig.

Hansen bodde fra 2014 sammen med sin mann i Ski utenfor Oslo, men leide samtidig en hybel i Trondheim. Ski er for nært Stortinget til å gi rett til pendlerbolig, men Hansen fikk pendlerbolig likevel fordi hun oppga hybelen i Trondheim som adresse.

Først i 2017 meldte Hansen flytting til Ski og sa opp pendlerboligen.

SV vil vurdere

SV-leder Audun Lysbakken sier han er glad for at stortingspresidenten har innkalt til et møte.

– Jeg er først og fremst opptatt av å få en grundig gjennomgang av hennes versjon, ikke fordi jeg ikke stoler på medienes versjon, men fordi det er greit å få det rett fra henne. Så må vi gjøre våre vurderinger av det, sa han på vei inn til møtet.

På spørsmål om han fortsatt har tillit til Hansen, svarer han:

– Vi har vært med å velge presidenten og da er det vårt utgangspunkt.

Frp-leder Sylvi Listhaug gjentar at hun ønsker stortingspresidenten skal forklare seg i stortingssalen.

– Dette dreier seg om tilliten til alle stortingsrepresentanter, og da er det faktisk viktig at vi får en slik redegjørelse, sa hun i forkant av møtet.

Skal gi skriftlig svar

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) skal ikke redegjøre for pendlerboligsaken i stortingssalen, men gi et skriftlig svar.

– Vi har drøftet om jeg skal holde en redegjørelse for Stortinget hvor jeg forteller historien jeg nå har fortalt til de parlamentariske lederne. Det var det ikke noe stort ønske om, men vi ble enige om at jeg skal gi et grundig skriftlig svar, sier Eva Kristin Hansen (Ap).

Stortingspresidenten har beklaget og sagt at hun misforsto pendlerboligreglene.

Hansen sier den skriftlige redegjørelsen til Stortinget kommer i løpet av dagen.

– Jeg har vært på tilbudssiden og sagt at jeg kan gå på Stortingets talerstol og redegjøre, brette ut familielivet mitt og fortelle hvorfor jeg kjøpte meg den og den boligen, men det var det ikke ønske blant de parlamentariske lederne om, sier Hansen.