Stort sykdomsutbrudd på skole i Trondheim – nær 100 elever syke

36 av 80 elever i 6. trinn var borte fra skolen i dag.