Rundt 12.000 ansatte landet rundt er klare til å legge ned arbeidet tirsdag.

Rundt 450 ansatte i Trondheim kommune kan være i streik fra tirsdag morgen 24. mai dersom meklingen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene ikke fører fram.

Partene har frist på seg til midnatt natt til tirsdag til å komme til enighet i årets hovedoppgjør. Men de vil erfaringsmessig fortsette dialogen så lenge de har noe å snakke om – også lenge etter at fristen er utløpt.

Her er noen av konsekvensene for Trondheim, ifølge ei pressemelding fra kommunen:

En eventuell streik vil berøre ansatte ved 39 enheter.

De mest berørte områdene vil være Byutvikling, Utvikling og støttetjenester (interne tjenester) og Kultur. Det er Fagforbundet som har varslet flest plassfratredelser, opplyses det.

Kommunen viser til at det er varslet få plassfratredelser i oppvekstområdet og helse- og velferdsområdet.

Ved en eventuell streik vil derfor skoler, barnehager og helsetjenestene bli lite eller ikke berørt i dette uttaket, står det i pressemeldingen.

Rådhuset kan bli stengt

Kommunedirektør Morten Wolden sier til Nidaros at dersom streiken slår til, blir rådhuset og bytorget stengt for publikum.

– Det er fordi de som sitter i mottaksapparatet vårt der er tatt ut, sier Wolden.

Han varsler også at parkeringstjenestene i kommunen blir berørt.

– Poenget med streik er at det skal merkes. Det er vi forberedt på. Vi beklager at en tredjepart berøres, men streik er et lovlig maktmiddel i en arbeidskonflikt. Vi må forholde oss til det.

– Vi vil informere så godt vi kan etter hvert som dette utvikler seg, slik at befolkningen vet hvordan dette slår ut på de ulike tjenestene, sier Wolden.

Kan bli trappet opp

Allerede mandag varsler LO Kommune at det kan komme en kraftig opptrapping. Ytterligere 18.807 ansatte i 143 kommuner tas ut i streik fra 31. mai dersom partene fortsatt ikke er kommet til enighet. I så fall vil totalt 27.780 LO-medlemmer være i streik.

– For oss i Fagforbundet er det helt avgjørende at hele laget skal komme godt ut årets lønnsoppgjør. Det er i særdeleshet de med lave lønninger som merker at dagligvarer, strøm, boliglån og drivstoff har blitt dyrere i det siste. Vi krever reallønnsøkning, og det betyr at vi må ha en fordeling av lønnspotten som ikke bidrar til større forskjeller mellom kommuneansatte, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

Bildeserie

Se bilder fra Nidaros Løpefest her!