En rekke henvendelser har kommet til kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad, etter at det fredag ble klart at de åpner for en fjerde vaksinedose for yngre som ikke er i risikogruppa. FHI sier at denne har begrenset nytte, så hva er da poenget? Vi tok kontakt med henne, for å få en oppklaring.

– Før helgen åpnet regjeringen for at alle over 18 år kan få tilbud om en fjerde dose med koronavaksine. Likevel betyr ikke dette at alle anbefales å ta en ny dose. Hvordan skal vi forstå dette?

– Det betyr at man tenker at for de fleste friske, voksne, med tre doser og episoder med korona er godt beskyttet allerede. En ekstra dose har ikke så stor effekt for disse. Det gir imidlertid en ekstra styrking av immunforsvaret for dem som er ekstra utsatt. Det er disse vi anbefaler å ta vaksine, sier Tove Røsstad.

Betennelse på hjerteposen er potensiell bivirkning

– Er mulige bivirkninger en grunn til at det ikke er anbefalt for ellers friske?

– Det er potensielt bivirkninger med alle vaksiner. Man har sett at det blant de yngste har vært noen tilfeller av betennelse på hjerteposen og hjertemuskelen. For enkelte kvinner har det også vært menstruasjonsforstyrrelser – som da knapt nok er farlig, men kan være ubehagelig, sier hun.

– Hvem er det da som ønsker en fjerde dose?

– Det kan være noen som ønsker det i forbindelse med utenlandsopphold. Eller at de har alvorlig syke i nærheten. Vaksine synes ¨å beskytte mot smitte i noen grad, men er kortvarig. Derfor er det heller ingen generell anbefaling om å vaksinere helsepersonell med en fjerde dose, sier Røsstad.

– Men Folkehelseinstituttet (FHI) sier at det vil ha begrenset nytte for friske personer mellom 18–64 å ta en fjerde dose. Hva er poenget da?

– Det er først og fremst for dem som ser at de kan ha behov for det, sånn som de jeg nevnte. For de aller fleste betyr det ikke mye. De fleste blir nok syk, hvis man blir smittet, men de fleste kommer seg greit igjennom uten å utvikle alvorlig sykdom. Den nye covid-varianten er ikke mer farlig enn de tidligere omikronvariantene vi har hatt. Vi ser at flere tester hentes ut og at det er noen flere innleggelser, så det er helt klart en økning i antall smittede nå, men de aller fleste tåler dette godt, sier kommuneoverlegen.

Ingen ny nedstengning

Til tross for kraftig økning når det gjelder smitte, avviser kommuneoverlegen muligheten for en ny nedstengning.

– Nei, det blir det ikke. Det var stor økning i vinter, men da var det åpent. Så lenge det ikke er en farligere variant, vil det ikke bli snakk om nedstengning.

– Vil du si at en fjerde dose kan være bra for de mest bekymrede?

– Bekymring kan være en god grunn. Det er folk som isolerer seg av frykt for smitte. En ekstra oppfriskningsdose kan gjøre at de beveger seg ut, og det er positivt, sier Røsstad.

– Har det vært stor pågang på koronatelefonene, siden det ble åpnet for en fjerde dose for denne gruppa?

– Ja, det har vært en del siden fredag, sier hun.

– Når er Trondheim kommune åpen for at friske mellom 18–64 år kan bestille vaksinering?

– Det er åpnet nå for 60 pluss i første omgang. Vi driver fortsatt og vaksinerer folk i risikogruppen, men har god kapasitet. Derfor kan åpne for flere enn risikogruppen. Nytten er nok størst for de eldste i gruppen 18–65.

– Men din anbefaling er altså at de yngre, som er friske, ikke trenger å ta denne?

– Ja, med mindre det er spesielle hensyn som nevnt tidligere, sier Røsstad.