Stoppet kjenninger fra Trondheim i bil – beslagla 9.360 sigaretter