I helgen stenger Bane Nor trafikken på den nordlige delen av Trønder- og Meråkerbanen samt resten av Nordlandsbanen for å ruste opp deler av strekningen fra Bodø til Trondheim. Det melder Bane Nor i en pressemelding.

– Vi stanser all vanlig rutetrafikk i helgen for å få tatt unna et etterslep på vedlikehold. I tillegg skal vi fornye deler av jernbanen. I Trøndelag vil det ble mye fokus på elektrifiseringsprosjektet blir det gjort et stort arbeid rundt Rørs med nye sporveksler, skinner og sviller, opplyser Thor Brækkan, områdedirektør i Bane Nor, i pressemeldingen.

Klimaet i Norge gjør at arbeider må skje etter at tælen er ute av jorden. Det betyr at Bane Nor må få gjort mye når jernbanen stenges og erstattes med buss-for-tog, heter det i pressemeldingen.

– Vi ønsker jo alltid å gi de reisende et godt tilbud. Dette arbeidet er imidlertid helt nødvendig og kan ikke gjøres mens det går tog på linja. Vi skal stå på døgnet rundt for å holde stengetiden så kort som mulig. Målet er at vi skal stenge jernbanen i så kort tid som mulig, og få jobbet mest mulig effektivt, til beste for de reisende og godstransportørene, sier Brækkan.

Bane Nor forklarer helgas arbeider med at mange daglige togavganger over tid sliter på infrastrukturen.

– Vi gjør oppmerksom på at vi hele tiden vil ha våre egne arbeidsmaskiner i full fart på jernbanen. Så det er fortsatt forbudt, og forbundet med stor fare, å oppholde seg i og ved sporet, poengterer Brækkan.

Arbeidet i punkter:

 • Trondheim S: Arbeid med sporveksler og oppsetting av nye skilt.
 • Heise på plass ny bru på Være
 • Prøvegraving av fundamenter Ranheim – Vikhammer. Rutinekontroller av linjen.
 • Midtsandan stasjon har bytte av sviller.
 • Arbeider på strekningen Hommelvik – Hell samt signalarbeider på stasjonen.
 • Bytte av sviller mellom Langstein og Åsen samt rutinekontroller samme strekning.
 • Bytte av stikkrenner mellom Ronglan og Skogn
 • Sprenging i forbindelse med ny E6; Åsen – Ronglan.
 • Signalarbeider på Levanger stasjon.
 • Planovergang mellom Levanger og Berggrav.
 • Bytte av sporvekseltunge på Berggrav stasjon.
 • Bytte av to sporveksler samt bytte av 450 sviller og 1300 meter skinner på Røra.
 • Skinnebytte mellom Mære og Steinkjer stasjon.